Özyeğin Üniversitesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde sürdürülebilir yerel ve kırsal kalkınma alanında aşağıdaki temel bileşeler kapsamında çalışmaları hayata geçirmektedir.

  • Kapasite Geliştirici Sertifika Programları
  • Akademik Yayım
  • Öğrencilerin Kalkınma Projelerine Mobilize Edilmeleri
  • Sürdürülebilir Kalkınma Planlarının Hazırlanması

Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi (KIRKEP) Lansmanı Gerçekleşti

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle tamamlanan “Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi (KIRKEP) Araştırma Raporu” lansmanı 22 Aralık günü Ankara’da gerçekleşti. Daha fazla bilgi almak için tıklayın.  

      

8. Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Sertifika Programı / 2021

Özyeğin Üniversitesi olarak bu yıl 8.’sini düzenlediğimiz Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı’nı tamamladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl katılımcıların aktif katılımına olanak sağlayan yeniliklerle hazırlanan program içeriğine ulaşmak için tıklayın.  

      

Sürdürülebilir Kalkınma İçin İlçe Yatırım Planları

Ülkenin kamu alanında en büyük kalkınma kurumlarından biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Özyeğin Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi arasında kurulan işbirliği çerçevesinde Mardin/Ömerli, Adyaman/Besni ilçeleri ve Kilis/Ravanda Havzasını kapsayan 3 yerleşim birimi için yatırım planları hazırlanmıştır. Odağına bütüncül ve sürdürülebilir yerel kalkınmayı alan ilçe yatırım planları üniversite, sivil toplum ve kamu kurumlarının etkin rol oynamasıyla çoklu sektör işbirliğinin verimli bir örneğini oluşturmuştur.

  

 

      

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programları

Özyeğin Üniversitesi ile Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın işbirliği 2014 yılından bu yana her sene düzenlenen  “Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı"ndan  bugüne dek 300’ü aşkın profesyonel yararlandı.

Sürdürülebilir yerel ve kırsal kalkınmanın temel paradigmaları, uygulamaları ve tematik alanları hakkında katılımcılara vizyon kazandırmak amacıyla düzenlenen sertifika programı, ağırlıklı olarak kamu ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının ilgi odağı oldu.

Alanında tek olma özelliği taşıyan sertifika programımıza ÖzÜ ile birlikte farklı üniversitelerimizden akademisyenler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve üretici örgütlerinin temsilcileri eğitmen olarak katkı sağladı.Son 4 yıldır kesintisiz devam eden programımıza katılanların ve eğitim verenlerin bileşkesi üniversitemizin sürdürülebilir kalkınma konusunda bir merkez olma iddiasını güçlendirmekte.

Bu sertifika programlarına üniversitemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz Şenol Sert, Dr. Beyza Polat, Prof. Dr. Ümit Özlale, Dr. Faik Gür, Dr. Alper Yağcı, Prof. Dr. Alpay Er, Dr. Murat Fiş, Doç. Dr. Özge Samancı, Tangör Tan Öğretim Üyesi, Dr. Ebru Tekin, Dr. Candan Türkkan, Dr. Meriç Bıçakçıoğlu katıldılar.

   

 

Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma Kitabı

Yerel ve kırsal kalkınma sertifika programlarına eğitmen olarak katılan akademisyenlerin makalelerinden oluşan “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabı Özyeğin Üniversitesi yayınlarından çıktı. Okura teoriyle pratiğin harmanlandığı zengin bir kaynak sunan kitap, dört ana başlıkta toplanan 24 makale ve röportajı içeriyor. Kitap yerel ve kırsal kalkınma Türkçe literatüründe önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Yerel ve kırsal kalkınma konusunda gerekli operasyonel bilginin üretildiği ve bir araya getirildiği bir mecra olarak “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabının editörleri Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Faik Gür ve Sürdürülebilirlik Platformu Kırsal Kalkınma Sorumlusu ve Saha Çalışmaları Uzmanı Murat Bayramoğlu beklentilerini şöyle özetliyor: “Hak temelli, sürdürülebilir ve adil bir kalkınma anlayışına ve pratiğine ihtiyacımız var. Bu kitabı eyleyişleri ve yazılarıyla var eden bilim insanlarının, üretici örgütlerinin temsilcilerinin ve sahadaki uygulayıcıların ortaklaştığı nokta, ihtiyacımız olan yeni bir kalkınma paradigmasını okurla tartışma çabasıdır. Umarız bu kitap, yerel ve kırsal kalkınma alanına ilgi duyan, bu alanda çalışan akademisyenler, öğrenciler, uygulayıcılar, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşu ve kamu çalışanları için yararlı olur.”

Öğrencilerin Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projelerine Mobilize Edilmeleri

Üniversitemiz ekolojik sürdürülebilirliğin temel ayaklarından biri olan kır yaşamının tarım başta olmak üzere tüm bileşenleriyle sahiplenilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sürdürülebilir kırsal kalkınma uygulamalarını yerinde deneyimlemelerini sağlamaktadır. Bu çerçevede Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın Bitlis ve Kilis’te kırsal kalkınma programlarını hayata geçirdiği köyler ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerde, köy okullarının materyal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olunmaktadır. Gezi programlarında düzenlenen forumlarda üniversite öğrencilerimizle köy okullarında okuyan çocuklar ve gençler kariyer planlamasını tartışmaktadırlar.