Ana içeriğe atla

Projelerimiz

#KOLEKTİF #DİSİPLİNLERÖTESİ #EYLEMONYILI

Yaklaş

'disiplinlerötesi' ve 'kolektif' kavramlarını temeline alan ‘yaklaş’ kendine özgü araç ve mekanizmalar uyarınca işler. En önemli hedefi, üzerinde yoğunlaştığı konuda genişletilmiş sorumluluk ağları, eylem planları oluşturarak ele aldığı konuda iyileşme, ilerleme sağlamaktır.

#EŞİTSİZLİKLERİNAZALTILMASI #SOSYALİÇERİLME #KENTHAKKI

Toplumsal Güçlendirme Çalışmaları

TGÇ_Nişantepe, 2018 yılından bu yana dezavantajlı bölgelerde kuşaklar arası yoksulluk döngüsünün kırılmasına katkı sağlamak amacıyla, hak temelli yaklaşımları temel alarak çocuk yoksulluğuna odaklanır.Dezavantajlı grupların katılımı ile tanımlanan problemler için akademisyenlerle çalışarak; sivil toplum, yerel yönetim, akademi ve kamu işbirliği içerisinde, akademik temelli çok paydaşlı saha programları kurgular, uygular, geliştirir ve ilgili birime devreder.

#TARIM #GIDA #EKOLOJİ

Yerel ve Kırsal Kalkınma

Sürdürülebilir yerel ve kırsal kalkınma, gıda, tarım ve ekoloji alanlarında kapasite geliştirici eğitim programları düzenlemek, akademik araştırmalar yapmak, veri temelli bilgi üretmek, uygulamaya dönük iyi örneklerin ortaya çıkması ve yaygınlaşması için modeller geliştirmek amacıyla sivil toplum, yerel yönetimler, akademi ve kamu ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

#ATTUNE

ATTUNE

İklim Değişikliğine Karşı Üniversiteyi Harekete Geçir: Üniversite kampüsünde İklim Değişikliğini doğrudan ele alan ve öğrencileri, akademik ve idari personeli birlikte harekete geçmeye teşvik eden yenilikçi bir öğrenme programıdır.