Ana içeriğe atla

Araştırma

Araştırma

ÖzU’nün temel prensiplerinden olan sürdürülebilirlik, araştırma alanında yapılan çalışmalarda da kendisini göstermektedir. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) üzerine yapılan araştırmalar ÖzU’deki toplam araştırma fonunun %20’sine tekabül etmektedir.

Esasen bu araştırma projeleri, araştırmanın kendisinin de ötesine geçmekte ve akademik yayınlardan ve düzenlenen akademik toplantılardan, yapılan bazı araştırmalara altyapı sağlayan MakerLab, Finans Laboratuvarı gibi çalışmalara ve hatta kadın girişimcilere verilen eğitimlere kadar geniş bir çalışma yelpazesini kapsamaktadırlar. Son yıllarda ÖzU’de bu kapsamda sürdürülebilirlik ile ilgili yapılan çalışmaların Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında gruplanmış hali aşağıdaki Şekil’de sunulmuştur.

 

Şekil’de görüldüğü gibi, ÖzÜ, özellikle SKH 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı), SKH 11 (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları) ve SKH 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) alanlarında pek çok çalışmaya imza atmış ve atmaktadır. Bu SKH’lerin bir diğer önemi, Türkiye’nin kalkınması için öncelikli alanlarda yer almalarıdır. ÖzÜ, bu çalışmaları ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Bunlara ek olarak ÖzÜ kurduğu araştırma merkezleri ile de sürdürülebilirlik çalışmalarını en etkin ve etkili biçimde yürütmektedir. Bu araştırma merkezlerinden bazıları Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi; Enerji Verimli Elektronik, Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi; Teknoloji Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi; Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi; Laboratuvarı ve Girişimcilik Merkezidir. Göç ÇalışmalarıÖzÜ bünyesindeki bütün araştırma merkezleri buradan görülebilir.