ÖzÜ sürdürülebilirlik çalışmalarını Türkiye ve dünyada bu konuda çalışan diğer önemli kurumlarla işbirliği içinde yürütmektedir. 

Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (International Sustainable Campus Network, ISCN)

ÖzÜ 2015 yılında bu ağa üye olmuştur.  Bu ağda 30’dan fazla ülkeden 80’den fazla üniversite bulunmaktadır.  Bu üniversiteler arasında Harvard, MIT, Columbia, Yale, Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri de yer almakta ve bütün üniversiteler sürdürülebilirliği kampüs operasyonlarına, araştırmaya ve öğretime bütüncül bir şekilde entegre etmek için hep birlikte çalışmaktadır.  ISCN üyelerinin pek çoğu ayrıca Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Üniversite Liderleri Forumu’nu (Global University Leaders Forum, GULF) da oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Merkezleri Topluluğu (Sustainability Centres Community, SCC)

ÖzÜ’nün sürdürülebilirlik merkezi olan TÜSİAD – Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Forumu 2018 yılı Mart ayında bu topluluğa üyeliğe kabul edilmiştir.  İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Ağı (Network for Business Sustainablity) altında faaliyet gösteren SCC bünyesinde bütün dünyadan 150’nin üzerinde merkez yer almaktadır.  Topluluk, merkezlerin yetkinliklerini ve araştırmacılardan ve merkezlerden güncel haberleri, en iyi uygulamaları ve fırsatları bütün üyeleri ile paylaşmaktadır. Bu paylaşım bilgi yayılımı sağlamanın yanında, fikir alışverişleri ve işbirliklerinin temelini atmakta ve bu temelleri, düzenli olarak düzenlediği webinarlar ve iki yılda bir düzenlediği çalıştay ile de destekleyerek merkezlerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarına önemli destek sağlamaktadır.