Özyeğin Üniversitesi, toplumsal katkıyı, kampüs operasyonlarını, eğitim faaliyetlerini, araştırma faaliyetlerini, yapılan etkinlikleri ve sosyal refah ve sorumluluk faaliyetlerini içeren geniş bir çerçevede tanımlar. Bütün bu çalışmalar, gerek akademik gerek idari olsun farklı birimler tarafından eşzamanlı olarak yürütülüp SP tarafından koordine edilerek bir sinerji yaratılır ve böylece verimliliği, etkinliği ve etkisi iyileştirilir. Aşağıda, ÖzÜ’nün sürdürülebilirlik hedeflerini eyleme dönüştürmek için yaptığı çalışmaların farklı boyutları yer almaktadır.

2021 - 2022 Akademik Yılı Sürdürülebilirlik Çalışmaları

2020 - 2021 Akademik Yılı Sürdürülebilirlik Çalışmaları

  Tıklayınız