Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Hakkımızda

Özyeğin Üniversitesi, topluma hizmet faaliyetlerinin sosyal etkisini koordine eden, takip eden ve ölçen öncü bir kurumsal yapılanmaya sahiptir. Sürdürülebilir gelecek vizyonundaki tüm bu çalışmalarını ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu çatısı altında bir bağlama oturtur. Topluma sunduğu katkıların nicel ve nitel kalitesini güvence altına almak amacıyla hizmet stratejisinin içeriğini iç ve dış paydaşlardan düzenli ve sistematik olarak toplanan geribildirimlerle geliştirir ve iyileştirir, planlama ve ihtiyaç analizleri ile günceller. Topluma katkı faaliyetlerinde hukuk ve etik ilkeler çerçevesinde hareket ederek haklarına, çevre haklarına, etnik ve dini farklılıklara, kültürel ve manevi değerlere saygı gösterir.