Ana içeriğe atla

Kampüsümüz

Kampüsümüz

ÖzÜ Çekmeköy Kampüsü dünyanın önde gelen pek çok üniversitesinin kampüs ve binalarını da tasarlayan RMJM firması tarafından tasarlanmıştır. RMJM mimarlık grubunun üniversiteler için tasarladığı diğer projeler arasında Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi, Cambridge Üniversitesi William Gates Binası, Princeton Üniversitesi Bowen Binası, Oxford Üniversitesi Kimya Araştırma Binası, University of West Scotland Ayr Kampüsü bulunmaktadır. Doğal malzeme kullanımının ön plana çıktığı Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü binalarının tanımlayıcı özellikleri ışık ve şeffaflıktır. Esnek ve modüler bir anlayışla inşa edilen kampüs, kaynak ve işletme maliyetlerinin ekonomik kullanımıyla sürdürülebilirlik konusunda bir örnek teşkil etmektedir.

ÖzÜ kurulduğu günden beri çevreci bir Üniversite olma amacını taşımakta ve sürdürülebilirlik, Üniversite’nin ilk kuruluş stratejisindeki ana maddelerden biridir. Bu bağlamda kampüste inşa edilen üç bina Amerikan Yeşil Binalar Derneğinin ölçümlerine göre LEED Gold Sertifikası almıştır. Kampüste inşa edilmiş olan üçüncü bina, AB3: ScOLa ise Türkiye’deki en enerji verimli akademik binalardan birisi olma özelliğine sahiptir. ÖzÜ Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nce (EÇEM) kazanılan bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı projesi, NEED4B ‘Binalarda Yeni Enerji Verimliliği Uygulamaları’, kapsamında yapılmış olan ScOLa, Türkiye’deki ortalama bir akademik binanın %20 si kadar enerji harcamaktadır. NEED4B Projesi, 1.3 milyon Euro bütçesiyle Türkiye’de bir üniversiteye gelen en yüksek enerji projesidir. EÇEM’in kazandığı bir başka proje de, Türkiye’de Avrupa Birliği UFUK-2020 programıyla desteklenen ilk proje özelliğini taşıyan TRIBE Projesidir. 2015 yılında başlayan TRIBE, 94 proje arasında birinci seçilmiş olup, ÖzÜ AB1 binasının kullanıcı seçeneklerine göre ve nesnelerin interneti kavramıyla daha enerji verimli yapmayı amaçlamaktadır.

ÖzÜ, LEED sertifikalarına ek olarak, Türkiye’de ilk defa hem ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını hem de OHSAS 18001 İşyeri Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını alan üniversite olmuştur. ISO 14001 ilgili kuruluşun çevre koruma performansını yönetmesini ve arttırmasını öngören bir çevre yönetim sistemini içerir[1]. OHSAS 18001 ise iş sağlığı ve çevre güvenliğini içeren bir sertifika olup işyerindeki riskleri belirlemek, kontrol etmek ve azaltmak için bir çerçeve sunar.

Ayrıca, Üniversite’de Fina Enerji ile birlikte kurulumu yapılmış olan 376 kW-e yükünde güneş panelleri ve yedi yeşil çatı bulunmaktadır. Üniversite’de kuruluş gününden beri kampüsteki bütün enerji üretim ve tüketiminin kontrol edildiği Enerji Dağıtım Merkezi, detaylı bina otomasyon uygulamaları, organize su ve atık yönetimi çalışmaları yer almaktadır.

HSE

Sürdürülebilirliğin ve yeşil kampüs kavramının ÖzÜ’deki günlük işlerde hayata geçirilmesi ve süreklilik kazanması güvenli yaşam ve çevre politikaları ile olmaktadır. Bu bağlamda çevre koruma, atık güvenliği ve enerji verimliliği ÖzÜ’deki her türlü faaliyette gözetilmektedir. Oluşturulan çevre yönetim sisteminin öğrenciler, akademik ve idari kadro tarafından benimsenen ve herkesin bu sistemleri yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda olması esastır. Bu nedenle Özyeğin Üniversitesi çevre bilincini organizasyon kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul eder. Bu konuda ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi idari ve akademik tüm yöneticilerin öncelikli görevidir.

Özyeğin Üniversitesi’nin Çevre Bilinci, paydaşların çevre ile ilgili bilgileri güven içinde paylaşabilmesine ve paylaşmak için teşvik edilmesine, kabul edilebilir ve edilemez davranışlar arasındaki ilkesel ayrımın her bir birey tarafından kolaylıkla yapılabilmesine, sorgulamaya, mükemmelliğe yönelişe, kişisel sorumluluğa ve içsel denetime dayanır.

Özyeğin Üniversitesi çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler ile bu konudaki çalışmaları destekler ve teşvik eder.

Ayrıca, yeni yapılacak tesislerde de çevreye duyarlı binalar yapılması esastır. Üniversite tesislerinde, yeni inşaat faaliyetlerinde, akademik faaliyetlerde ve Özyeğin Üniversitesi’nin adının geçtiği tüm organizasyonlarda, daha planlama aşamasında çevreyi tehdit eden unsurlar belirlenir. Çevreyi tehdit eden tehlikelerin tespitinde ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için alınacak tedbirlerin planlanmasında, ilgili yasal düzenlemelere uyum esastır.

Bunlara ek olarak, malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken çevreye olumsuz etkisi en az olacaklar tercih edilmesi ve; çevreye olumsuz etkisi olabilecek malzemelerin taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında olabilecek dökülme, saçılma ve sızıntılara karşı önlemler alınması politika olarak belirlenmiştir.

Güvenli Yaşam ve Çevre uygulamalarımız ile ilgili daha detaylı bilgi için hse.ozyegin.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.