Ana içeriğe atla

Eğitim

ÖzÜ’nün temel prensiplerinden biri olan sürdürülebilirlik, üniversitenin ana faaliyet alanlarından olan eğitimde de önemi yer tutmaktadır. Örneğin İşletme Fakültemiz eğitim prensipleri arasında sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve toplumda dürüstlük açıkça belirtilmiştir. Ayrıca İşletmelerde Sürdürülebilirlik dersinde ve ona bağlı sertifika programında da çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik uygulamalarının, işletmenin bütün alanlarındaki karar alma süreçlerine nasıl dâhil edilebileceği incelenir. Benzer şekilde Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz de eğitimde önceliği girişimcilik ve inovasyona ek olarak “yerel ve küresel değerlerin korunması konularını sürdürülebilir tasarım ve etkileşim tasarımı ile birlikte ele alarak tüm programlarında tasarım eksenine odaklamak” olarak belirlemiştir. Benzer şekilde İngilizce hazırlık programı derslerinde de öğrenciler içerik olarak “sürdürülebilir gelişme” ve "iş etiği" kavramlarının ekonomik, sosyal ve çevre ile ilgili boyutlarını hem Türkiye hem de dünyada yapılan araştırmalar ve örnek çalışma ve projeler bağlamında incelemektedir.

ÖzÜ’nün sürdürülebilirliğe verdiği önem, eğitim müfredatında da görülebilir. Verilmekte olan dersler arasında sürdürülebilirlik ile ilgili 40’a yakın ders bulunmaktadır. Bu dersler İşletme, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Hukuk, Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki çeşitli bölümler tarafından verilmektedir. Verilen derslere örnek olarak Sürdürülebilir İstanbul 2050 için Enerji, Çevre ve Ekonomi, İş Dünyası ve Sürdürülebilirlik, Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Dizayn, Enerji Hukuku, Cinsiyet ve Politika, Ekoloji ve Gıda Üretimi ve Eko Turizm dersleri verilebilir.