Özyeğin Üniversitesi'nin tüm üyeleri temel faaliyetlerini eğitim, araştırma ve bilgi aktarımını gerçekleştirirken girişimci, dönüştürücü ve sürdürülebilir çözümler. Bu amaçla, sürdürülebilir bir yaşam tarzı için ulusal, bölgesel ve küresel bir rol modeli olarak hizmet ederek, faaliyetlerimizin olumsuz çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmeyi taahhüt ediyoruz.

Araştırma Fonları İçinde Sürdürülebilirlik Fonlarının Payı

Sürdürülebilirlik ile İlgili Öğrenci Kulüplerinin Bütün Kulüpler İçindeki Oranı

Sürdürülebilirlik Derslerinin Bütün Derslere Oranı

Sürdürülebilirlik Sertifikası Olan Binalar (Akademik Binalar İçinde)

İklim Travmasına Toplumsal Cinsiyet Lensinden Bakmak | Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi

Tarih: 22 Aralık 2021
Saat: 12:40 – 13:30
Yer: Zoom Platformu

‘’İklim Travmasına Toplumsal Cinsiyet Lensinden Bakmak’’ başlıklı Sürdürülebilirlik Konuşması’nda, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, SU Gender Merkezi’nde Marie Curie Akademi üyesi olarak toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalarını sürdüren Deniz Gündoğan İbrişim’i konuk ettik.

Detaylı Bilgi

İleri ve Geri Dönüşüm Odaklı Üretim Pratikleri | Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi

Tarih: 9 Aralık 2021
Saat: 12:40 – 13:30
Yer: Zoom Platformu

‘’İleri ve Geri Dönüşüm Odaklı Üretim Pratikleri’’ başlıklı Sürdürülebilirlik Konuşması’nda, sürdürülebilirlik ve sanat üzerine yaratıcı çalışmalar yapmak üzere kurulan, sürdürülebilir ve estetik ürün üretme pratiğini merkezine alan sosyal girişim Ottan Studio’nun kurucusu Ayşe Yılmaz’ı konuk ettik.

Detaylı Bilgi

2030'a Yenilenebilir Enerji Penceresinden Bakış | Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi

Tarih: 1 Aralık 2021
Saat: 12:40 – 13:30
Yer: ÖzÜ-X B27

’'2030'a Yenilenebilir Enerji Penceresinden Bakış’’ başlıklı Sürdürülebilirlik Konuşması’nda, Özyeğin Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Göktürk Poyrazoğlu’nu konuk ettik.

Detaylı Bilgi

Nedir Bu İklim Krizi Dediğimiz? | Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi

Tarih: 25 Kasım 2021
Saat: 12:40 – 13:30
Yer: Zoom Platformu

‘’Nedir Bu İklim Krizi Dediğimiz?’’ başlıklı Sürdürülebilirlik Konuşması’nda, Birleşik Krallık merkezli bir düşünce kuruluşu olan E3G’de enerji dönüşümü araştırmacısı olarak görev yapan Öykü Şenlen Gündoğan’ı konuk ettik. 

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi | 2021-2022 Güz Dönemi Programı

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu olarak, sürdürülebilirlik konusunda hem üniversitenin bilgi birikimini arttırmak hem de bilgi yayılımını sağlamak üzere düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerden biri de “Sürdürülebilirlik Konuşmaları” seminer serisidir. Çok katmanlı kompleks bir konu olan sürdürülebilirliğin, farklı disiplinlerden konuya yenilikçi yaklaşımlarla dokunan konuşmacılar ile ele alındığı seminer serisi ayrıca zemin hazırladığı interaktif tartışmalarla da etkisini arttırmaktadır. 

Detaylı Bilgi

Özyeğin Üniversitesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İşbirliğinde Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu tarafından yürütülecek Kırsal ve Kentsel Ekonomilerinin Entegrasyonu Projesi başlatıldı.

Detaylı Bilgi

Sanat Aracılığıyla Ortak Geleceğimizi Düşünmek

 

2021 Oryantasyon Programı bu yıl pandemi sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik Platformu olarak Dünya Saati etkinlikleri programı çerçevesinde, ‘Sanat Aracılığıyla Ortak Geleceğimizi Düşünmek’ başlığı altında 7 eşzamanlı çevrimiçi atölye gerçekleştirdik.

İklim krizi çağında sanatın ne anlam ifade edeceğinden başlayarak, yoksulluk, eğitim, açlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksulluk, kent vb ortak geleceğimizi şekillendiren konuları üniversite koridorlarında yer alan eserler ve güncel sanat hareketleri üzerinden konuştuk.

#sanat #antroposen #atroposençağı #ortakgelecek

 

Detaylı Bilgi

2C1N Projesi’nin Pilot Çalışması Tamamlandı

ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu olarak akademik partnerliğini üstlendiğimiz 2C1N Projesi’nin pilot çalışması tamamlandı. 

Proje raporlarına ulaşmak için https://2c1night.org/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı Bilgi