Ana içeriğe atla

Ana Sayfa

 • Özyeğin Üniversitesi
  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  PLATFORMU
 • YEREL ve
  KIRSAL
  KALKINMA
  Uzmanlık Eğitimi
  Sertifika Programı
  19-23 Ağustos 2024
  Yerel-Kırsal Kalkına, Tarım ve Gıda
  Politikalarında İşlevsel Bilgi Edinme,
  Ağlar Kurma Olanağı !
  Akademi ile Saha Arasında Köprüler
  Kurma Yolunda 10. Yıl

Sürdürülebilirlik Tutumumuz

Kuruluşundaki ve stratejisindeki önemli değerlerinden biri ‘sürdürülebilirlik’ olan Üniversitemiz; kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışan ve topluma sürdürülebilir bir yaşam biçimi konusunda öncülük eden bir yükseköğrenim kurumu olmayı misyon edinmiştir. Bu misyon ve değer doğrultusunda, sürdürülebilirlik konusunda bilgi üretme, yayma, farkındalık yaratma, çok disiplinli ve disiplinler ötesi ortama katkıda bulunmayı amaçlamış ve bu bağlamda akademik olarak sürdürülebilir kalkınmayı ele alırken tüm katılımcıları/paydaşları arasında sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturacak bir üniversite modelinin geliştirilmesini hedeflemiştir.

 

Özyeğin Üniversitesi'nin Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu

 

Toplumsal Katkı Çerçevesi

Eğitim sisteminin en üst basamağı olan yükseköğretim kurumlarının öncelikli ve en temel işlevi eğitim, araştırma ve bilgi transferi olmuştur. Ancak bunun ötesinde üniversiteler bu faaliyetleri ile toplumun yaratıcı ve düşünsel yönüyle doğrudan ilişki içinde olarak toplumun kendine özgü tarihsel, kültürel ve sosyal gelişimini şekillendirirler. Üniversite, bu faaliyetleri içinde bulunduğu toplumdan beslenmeden gerçekleştiremez. Bu kapsamda kendini besleyen toplumla karşılıklı etkileşiminde hem dönüşen hem de dönüştüren rolünün bilincinde olan Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ), tüm faaliyetleri ile toplum hizmetini kilit bir değer, hedef ve amaç olarak benimser. Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak Özyeğin Üniversitesi’nin misyonu; topluma hizmet vermek amacıyla, çözüm odaklı ve katma değeri yüksek uygulamaların hayata geçmesini sağlamaktır.

Sürdürülebilirlikle İlgili Kurumsal Başarılar

2023

2023- 2022 Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları Raporu kamu ile paylaşıldı.

2022

2022 - “GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması’nda Türk vakıf üniversiteleri arasında dört yıldır ard arda birincilik

2021

2021- GRI Standartlarında hazırlanan ilk ÖzÜ 2020 Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı

2020

2020 - “Sıfır Atık Belgesi” Almaya Hak Kazanan İlk Üniversite

2022 - 2023 Akademik Yılı

SKA'lar için Eylemler

Özyeğin Üniversitesi, toplumsal katkıyı, eğitim, araştırma, bilgi transferi ve kampüs operasyonlarının yanı sıra dış paydaşları ile sosyal refah ve sorumluluk çalışmalarını da kapsayan geniş bir çerçevede tanımlar. Bu çabalar farklı akademik ve idari birimler tarafından eş zamanlı olarak yürütülür. Sürdürülebilirlik Platformu (SP) tarafından koordine edilir. Bu yaklaşımın amacı, bu faaliyetler arasında sinerjiler yaratarak verimlilik, etkililik ve etkiyi artırmaktır. Aşağıda, ÖzÜ'nün sürdürülebilirlik hedeflerini eyleme geçirme çabalarının çeşitli yönleri detaylı olarak paylaşılmıştır.
79 %
Sürdürülebilirlik Fonlarının Araştırma Fonları İçindeki Payı
48 %
Sürdürülebilirlik Konulu Öğrenci Kulüplerinin Oranı
33 %
Sürdürülebilirlik Derslerinin Tüm Derslere Oranı
67 %
Sürdürülebilirlik Sertifikalı Binaların Payı (tüm akademik binalar arasında)
Özyeğin Üniversitesi

Sürdürülebilirlik Platformu

Özyeğin Üniversitesi, topluma hizmet faaliyetlerinin toplumsal etkisini koordine eden, izleyen ve ölçen öncü bir kurumsal yapıya sahiptir. Özyeğin Üniversitesi, tüm bu faaliyetlerini ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu çatısı altında topluyor.