Ana içeriğe atla

Toplumsal Güçlendirme Çalışmaları

yaklaş_nişantepe (2019) projesinin ardından, nişantepe mahallesindeki dezavantajlılığın giderilmesine yönelik temel ihtiyaçların giderilmesi ve yerinde iyileştirilmelerin yanısıra sosyal içerilme, eğitim, haklara erişim, bilinçlenme gibi öncelikli alanlarda çok paydaşlı çalışmalar yürütülmektedir. 

Çalışmalardan haberdar olmak isterseniz, mail grubuna dahil olmak için surdurulebilirlik@ozyegin.edu.tr adresine e-posta gonderebilirsiniz.

KUŞAKLAR ARASI YOLCULUK ÇERÇEVESİ

Günlük temel ihtiyaçların büyük bir kısmını karşılayamayan yoksul bir ailede doğan birey, akranları ile eşit fırsatlara sahip olmadan büyür. Hayatının her alanında karşılaştığı (özellikle eğitim alanında yaşanan) bu fırsat eşitsizliği bireyin sosyal,duyusal gelişimini doğrudan etkileyerek topluma sosyal, kültürel ve ekonomik olarak uyum sağlamasını zorlaştırır, böylece bireyin doğduğu anda devraldığı yoksulluk döngüsünden çıkma ihtimali oldukça azalır.

Özyeğin Üniversitesi; yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ve üniversite katılımı ile ''Kuşaklar Arası Yoksulluk Nedir?, STK'lar ve Üniversitenin Rolü'' konulu yuvarlak masa toplantısı düzenleyerek yoksullukla mücadelesinin temel dayanağını oluşturan ‘’Kuşaklar Arası Yoksulluk Çerçevesi’’ni oluşturmuştur.

ÖzÜ’nün yoksulluğun azaltılması ile ilgili faaliyetlerinin temelini kuşaklar arası yoksulluğun azaltılmasına katkı vermek oluşturur. Kuşaklar arası yoksullukla mücadele de, bugünkü yoksullukla mücadeleyi gerektirir.

ÖzÜ bugünkü yoksullukla mücadelede çocuk yoksulluğunu öncelikleyerek kuşaklar arası yoksulluğu azaltmayı hedefler. Özellikle çocuk temelli yürütülen faaliyetlerde süreklilik esastır.

Özü, bu amaç doğrultusunda aşağıdaki konuları öncelikler:

 • Eğitim

 • Zaman Yoksulluğunun Azaltılması

 • Ebeveyn Yatırımı

 • Sosyal ve Kültürel Çevre

 • İş Birlikleri

 • Temel İhtiyaç Destekleri

 • Araştırma

 • Dönüştürücü Öğrenci Deneyimi

2019 dan bu yana yanıbaşındaki dezavantajlılığa odaklı toplumsal güçlendirme çalışmalarına çeşitli paydaşlarla devam eden Özü Sp, etki alanını genişleterek çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edecektir. Metnin tamamı için tıklayın.

KAYNAKLAR

 1. https://calistay.ibb.istanbul/wp-content/uploads/2020/07/IstanbulRomanCalistayi_Dijital.pdf

 2. http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/wZYtU+Roman_Vatandaslara_Yonelik_Strateji_Belgesi_2016-2021_.pdf

 3. http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/EIR2016-17_12.10.17.web-1.pdf