Ana içeriğe atla

Sürdürülebilirlik Tutumumuz

Kuruluşundaki ve stratejisindeki önemli değerlerinden biri ‘sürdürülebilirlik’ olan Üniversitemiz; kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışan ve topluma sürdürülebilir bir yaşam biçimi konusunda öncülük eden bir yükseköğrenim kurumu olmayı misyon edinmiştir. Bu misyon ve değer doğrultusunda, sürdürülebilirlik konusunda bilgi üretme, yayma, farkındalık yaratma, çok disiplinli ve disiplinler ötesi ortama katkıda bulunmayı amaçlamış ve bu bağlamda akademik olarak sürdürülebilir kalkınmayı ele alırken tüm katılımcıları/paydaşları arasında sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturacak bir üniversite modelinin geliştirilmesini hedeflemiştir. 

Bu hedeften yola çıkarak;

 

  • Sürdürebilirlik hedefleri belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda denetim yapmak, sonuçları paydaşlarıyla paylaşmak;
  • Sürdürülebilirlik üstüne çoklu disiplinlerde araştırmalar yapmak;
  • Sürdürülebilirliğin entegre edildiği çok disiplinli bir eğitim ortamı oluşturmak;
  • Üniversite kampüsünün sürdürebilirliğini sürekli kılmak;
  • Uluslararası ve yerel ölçekte fakülte üyeleri, üniversite çalışanları, öğrenciler, devlet kurumları ve özel sektörü içeren koordineli ağ kurarak bu paydaşlar arasında işbirlikleri sağlamak üzere; 

ortak noktası çok disiplinli, çok rol alanlı ve katılımlı, kapsayıcı ve entegre yapısı olan bir model olarak ÖzÜ- SP ‘Sürdürülebilirlik Platformu’ nu kurmuştur.  

Platform, ÖzÜ'nün vizyon, misyon ve etik davranış ilkelerine uygun bir şekilde faaliyetlerini yürütür.

ÖzÜ'nün sürdürülebilirlik konusundaki girişimlerini ve Platform'un faaliyetlerini bu internet sitesinden takip edebilir, bizimle surdurulebilirlik@ozyegin.edu.tr adresinden her zaman iletişime geçebilirsiniz.