Ana içeriğe atla

ÖZYEGİN KIRSAL KALKINMA MODELİ

Özyeğin Üniversitesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma ve tarım ve gıda sistemleri alanlarında eğitim, akademik yayın, öğrenci deneyimleri oluşturma ve yerel kalkınma planları hazırlama bileşenlerinde çalışmalar yürütmektedir. ÖzU, bu çalışmalarda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini referans alır.

Özyeğin Üniversitesi, tarım, kritik gıda çalışmaları, yerel ve kırsal kalkınma ve ekoloji alanlarındaki çabalarını şu başlıklar altında kategorize eder: araştırma, program geliştirme, savunuculuk, kapasite geliştirme ve farkındalık yaygınlaştırma.

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Sertifika Programları: "Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı" 2014 yılından bu yana düzenli olarak sunulmakta ve bu yıl 10. iterasyonu gerçekleştirilmektedir, şimdiye kadar 500'den fazla kişiye fayda sağlamıştır. Bu sertifika programı, katılımcılara sürdürülebilir yerel ve kırsal kalkınmanın temel konuları, uygulamaları ve tematik alanları hakkında bütünsel bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Kamu sektörü çalışanları, yerel yönetim yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu personeli için bir odak noktası haline gelmiştir. Özyeğin Üniversitesi'nin yanı sıra çeşitli üniversitelerin akademisyenlerinden, STK liderlerinden ve üretici örgütleri temsilcilerinden katkılar içeren sertifika programımız, benzersizliği ile öne çıkmaktadır. Programın katılımcıları ve eğitmenleri, üniversitemizin sürdürülebilir kalkınma için bir merkez olduğu iddiasını güçlendiriyor.

Kooperatifler İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi: Tarım ve gıda ile ilgili faaliyetlerde bulunan kooperatiflere kapasite artırıcı eğitim ve mentorluk desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Kilis, Bitlis, Rize ve Iğdır'da faaliyet gösteren kooperatif ve derneklere destek verilmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin İlçe Yatırım Planları: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresi (GAP) ile işbirliği içinde, Mardin'de Ömerli, Adıyaman'da Besni ve Kilis'te Ravanda Havzası olmak üzere üç yerleşim için yatırım planları hazırlanmıştır. Bu ilçe yatırım planları, bütünsel ve topluluk temelli yerel kalkınma odaklı olup, sektörler arası işbirliğinin örnek teşkil eden vakaları olarak hizmet vermektedir.

Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi (KIRKEP) Araştırma Raporu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde "Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi (KIRKEP)" başlıklı bir araştırma raporu hazırlanmıştır. Bu araştırma, Türkiye'de kırsal ve kentsel ekonomilerin entegrasyonunu, üretim, tüketim, demografi ve sosyal tezahürler gibi çeşitli açılardan ilçe düzeyinde incelemektedir. Çalışma, bu alanlarda politika önerileri sonucunu doğurmuştur. Ayrıca, araştırma projesi, kırsal-şehir entegrasyonunu ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir metodoloji ve değişken setinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Akademisyenler, sivil toplum ve politika yapıcılar arasında, yerel ve kırsal kalkınmaya yönelik mekansal düzeyde ve entegrasyon odaklı yaklaşımlar konusunda tartışmaları tetiklemiştir.

Sürdürülebilir Yaşam Perspektifinden Yerel ve Kırsal Kalkınma Kitabı: "Sürdürülebilir Yaşam Perspektifinden Yerel ve Kırsal Kalkınma" kitabı, yerel ve kırsal kalkınma sertifika programlarında eğitmen olarak görev yapan akademisyenlerin makalelerini içermektedir. Özyeğin Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmış ve teorik perspektifler ile pratik içgörülerin birleştiği zengin bir kaynak sunmaktadır. Kitap, dört ana tema altında kategorize edilmiş 24 makale ve röportajı içermektedir. Türk edebiyatında yerel ve kırsal kalkınma konusundaki önemli bir boşluğu etkili bir şekilde ele almaktadır.

Türk Tarımının Mirası ve Geleceği Tartışmaları: Kuşaklararası Seminer Serisi: Bu seri, tarım ve gıda ile ilgili konulara odaklanan genç araştırmacıları Türk tarımı ve gıda edebiyatının önde gelen figürleriyle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Platform, onlara güncel araştırma konuları üzerine tartışmalara katılma fırsatı sunmaktadır. Ekim 2023 itibarıyla, "Türk Tarımının Mirası ve Geleceği Tartışmaları"nın 14. toplantısı, Özyeğin Üniversitesi (LoafLab) ve Küre Yerel Çalışmalar Bilimsel Araştırma Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleştirilmiş bir üründür.