Ana içeriğe atla

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BURS PROGRAMI

Toplumsal sorumluluğunun bir ifadesi olarak Üniversite, 2015 yılında Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'nı (EFEB) başlattı. Bu program aracılığıyla, Üniversite, Türk üniversite giriş sınavında ilk %1 arasına giren ancak mali kısıtlamalar nedeniyle tam burs programlarına hak kazanamayan başarılı aday öğrencilere öne çıkan bir yükseköğretim fırsatı sunuyor. Bu burs programı, 2022-2023 Akademik Yılında bursiyer sayısının 115'e yükselmesini sağlayan cömert bağışlarla gelişmeye devam ediyor.

EFEB'in etkisi, sunulan dönüştürücü deneyimin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığını anlamak için sosyal etki analizi metodolojisi kullanılarak ölçülüyor. Yapılan bulgular, EFEB bursiyerlerinin daha yüksek bir yüzdesinin iş aramaya daha erken anlamlı bir şekilde başladığını ve yetkinlik gelişimlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki olduğunu gösteriyor.