Skip to main content

BURS VE MALİ DESTEK

Kapsayıcılık, ÖzU'nün temel değerlerinden biridir. Eğitim, iş gücüne katılım ve ekonomik güvenlik yolunda önemli bir adımdır ve bu yüzden her türlü geçmişe ve duruma sahip öğrenciler için ulaşılabilir olmalıdır. ÖzU, çeşitliliği kutlar ve hoş karşılar, ayrıca öğrencilerin eğitimleri boyunca ve sonrasında başarılı olmalarını sağlamak için gerekli desteği vermeyi taahhüt eder. 2021/22 akademik yılında en az bir dönem kayıtlı olan 7.429 öğrencinin %91'i (6.739 öğrenci) burs almıştır. 2022/23 akademik yılında ise 664 öğrenciye burs, 572 öğrenciye ücretsiz konaklama, 552 öğrenciye yemek desteği ve 102 öğrenciye ulaşım desteği sağlanmıştır.