blank.png
Yeşil Kampüs:
ÖzÜ Çekmeköy Kampüsü
blank.png
Çalışma
Envanteri
blank.png
ÖzÜ - TÜSİAD SKF
Sektörel Sürdürülebilirlik
Araştırması

Haberler

Sürdürülebilirlik Çalıştayları 1 - Ulaşımda Sosyo-Teknik Etkileşimler | İnsan x Taşıt x Mobil Teknolojiler

31 Ekim 2019, ÖzÜ - X, 09:30 - 16:00

Sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını disiplinler arası bir açıdan düşünmek ve politika/çözüm önerileri üretmek amacıyla kentsel ulaşım özelinde tek gün farklı boyutlara yenilikçi bir metotla odaklandığımız bir çalıştay düzenledik.

Çalıştayda teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi İstanbul’daki ulaşım özelinde ele aldık. Ulaşımda Sosyo-Teknik Etkileşimler Çalıştayı’nı 31 Ekim Dünya Kentler Günü’nde gerçekleştirmiş olmak da bizim için ayrıca anlamlıydı.

Bu çalıştay ile kentsel ulaşım ile ilgili farklı tarafların, örneğin otomobil üreticileri, STK’lar, yerel yönetim, akademisyenler, mobil uygulamalar, medya vb., bir araya gelmesi çok boyutlu sorunları ve çözüm önerilerini kolektif zeminde tartışmamıza olanak sağladı.

Detaylı Bilgi

Türkiye'de Tarım, Gıda ve Değişen/meyen Pratikler

16 Ekim 2019 - Dünya Gıda Günü Konferansı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Bu bağlamda, Özyeğin Üniversitesi bünyesinde, 2030 yılına kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirmeyi ve başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yıl boyunca yeterli besine sahip olmasını amaçlayan Açlığa Son (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2) kapsamındaki alt hedefleri tartışmak adına "Türkiye'de Tarım, Gıda ve Değişen/meyen Pratikler" başlıklı bir konferans düzenlenmektedir. Konferans, Türkiye’deki tarımsal dönüşümün farklı yönleri ile gıda sistemleri arasındaki ilişkiyi inceleme amacındadır.

Çeşitli alt temalara odaklanacak konferansa 20 Eylül 2019'a kadar 250-500 kelime uzunluğunda özet gönderilebilir. Özetler deniz.sert@ozyegin.edu.tr adresine iletilmelidir. Etkinlikte yer almak için wfdatozyegin@hotmail.com'a e-posta gönderilmelidir. 

Detaylı Bilgi

6. Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

9 - 13 Eylül 2019 

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde “Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı 9 - 13 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. 

Bu yıl 6.sı düzenlediğimiz sertifika programı, alanlarında yetkin akademisyenler tarafından verilen derslerle beraber, 3 panel, 2 atölye çalışması ve 1 teknik geziye de ev sahipliği yaptı.

Program sonunda katılımcılar Özyeğin Üniversitesi Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifikası’nı almaya hak kazandılar.

Detaylı Bilgi

ÖzÜ–TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Araştırması Türkiye’nin Sürdürülebilirlikteki En İyi Uygulama Örnekleri Arasında

15 Temmuz 2019

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne dönük gelişmesini özetlediği 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu'nu (VNR) 15 Temmuz 2019 tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu'nda (HLPF) sundu. 

Raporda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 9 – “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” için iyi uygulama örneği olarak Özyeğin Üniversitesi  - TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu tarafından yürütülen Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması yer aldı. 

Detaylı Bilgi