Türkiye Tarım Tartışmalarının Mirası ve Geleceği: Kuşaklar Arası Seminer Dizisi başlıyor!

İlk seminerde Dr. Atakan Büke tarım/köylü sorununu kapitalist gıda rejimi kavramsallaştırması çerçevesinde yeniden el alma çabalarını bu alanın öncü isimlerinden Prof. Dr. Zülküf Aydın’la tartışmaya açacak. Seminerin konu başlığı “Kapitalist İrrasyonel Rasyonalite ve Sermayenin Gıda Rejimi: 21. Yüzyılda Tarım/Köylü Sorunu Üzerine Kuramsal Denemeler”. Çevrimiçi katılıma olanak tanıyacak ilk buluşmanın moderasyonunu Dr. Candan Türkkan üstlenecek.

 

Tarih: 25.05.2022

Saat: 17.00-19.00

Katılım için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Genç ve kıdemli akademisyenlere açık bir platform oluşturma amacını taşıyan Türkiye Tarım Tartışmalarının Mirası ve Geleceği: Kuşaklar Arası Seminer Dizisi Özyeğin Üniversitesi Tarım, Gıda ve Yerel Kalkınma Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (LoafLab) ile Yerküre Yerel Çalışmalar Bilimsel Araştırma Kooperatifi (Yerküre-Koop) işbirliğinin bir ürünü.

 

Serinin koordinatörlüğünü Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. Candan Türkkan, Leipzig Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden Yerküre-Koop’tan Dr. Atakan Büke ve Özyeğin Üniversitesi LoafLab’den Murat Bayramoğlu üstlenmektedir.