Toplumsal Çeşitlilik: LGBTIQ+ Farkındalık Projesi Tamamlandı

Psikoloji bölümü 3. Sınıf öğrencimiz Uğur Cihat Özküsen’in, Meridian International Center ve Department of State partnerliğinde düzenlenen “The Study of the U.S. Institute (SUSI) Student Leaders" programı kapsamında hazırladığı Toplumsal Çeşitlilik temalı LGBTIQ+ Farkındalık projesi, Sürdürülebilirlik Platformu Toplumsal Eşitlik Kümesi çatısı altında, 4 Mart-1 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Öğrencimizin tasarlamış olduğu araştırma projesi, cinsiyet eşitliği uzmanımız Dr. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu ve Psikoloji Bölümü öğretim üyemiz Dr. Celia K. Naivar Şen'in danışmanlığında, OZU LGBTIQ+ Kulübü ve OZU Kadın Çalışmaları Kulüplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Yürütülen program kapsamında aşağıda belirtilen atölye ve seminerler düzenlenmiştir:

6 Mart 2020 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Yardımcı "Cinsiyetin İcrası, Queer Kuram ve Kimliksizleşme" üzerine bir seminer gerçekleştirdi. 

10 Mart 2020 tarihinde Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Derneği’nden (SPoD) İrem Ege Tuğcu’nun moderatörlüğünde "LGBTİ+larla Beraber Güvenli Alanlar Oluşturmak" adlı bir atölye gerçekleşti. 

17 Nisan 2020 tarihinde LİSTAG sivil toplum örgütünde gönüllü 4 anneyle birlikte "LİSTAG: LGBTİQ+ Ebeveyni Olmak" adlı online bir konuşma gerçekleşti.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle ertelenen üç atölye çalışmasının, öğretime kampüsten devam edilmeye başlandığında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.   

 

“The Study of the U.S. Institute (SUSI) Student Leaders" Programı

Öğrencimiz Uğur Cihat Özküsen 2019 yazında, New York Bard College'da beş hafta süren "civic engagement (sivil katılım)" teması üzerine liderlik, farkındalık arttırımı ve sosyal gönüllülük projeleri gibi konular hakkında yoğun bir eğitim aldı. "Meridian International Center" tarafından tam finanse edilmiş bu programa 20 ülkeden 100 öğrenci seçildi ve öğrencimiz Türkiye'yi temsilen seçilen 4 öğrenciden biri olmaya hak kazandı.

Özküsen, Bard College'da almış olduğu eğitimin sonunda bir sosyal farkındalık projesi tasarlamıştır. Tasarlamış olduğu araştırma projesi ilk olarak Washington DC'de yapılan kapanış Forumu'nda sunulmak üzere seçilmiştir ve ardından "Meridian International Center" tarafından 1000$ tutarında bir hibeyle ödüllendirilmiştir. Araştırma projesinin ana hedefi, LGBTİQ+ bireylerine ve toplumsal cinsiyet rollerine karşı önyargı ve ayrımcılık konularında öğrencilerin farkındalığını arttırmaktır.