Özyeğin Üniversitesi, topluma hizmet faaliyetlerinin sosyal etkisini koordine eden, takip eden ve ölçen öncü bir kurumsal yapılanmaya sahiptir. Sürdürülebilir gelecek vizyonundaki tüm bu çalışmalarını ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu çatısı altında bir bağlama oturtur. Topluma sunduğu katkıların nicel ve nitel kalitesini güvence altına almak amacıyla hizmet stratejisinin içeriğini iç ve dış paydaşlardan düzenli ve sistematik olarak toplanan geribildirimlerle geliştirir ve iyileştirir, planlama ve ihtiyaç analizleri ile günceller. Topluma katkı faaliyetlerinde hukuk ve etik ilkeler çerçevesinde hareket ederek haklarına, çevre haklarına, etnik ve dini farklılıklara, kültürel ve manevi değerlere saygı gösterir.

Ekibimiz

Burcu Balçık - Akademik Direktör

Burcu Balçık, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (IE) Bölümü'nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Endüstri Mühendisliği Lisans ve yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesinden, doktora derecesini Washington Üniversitesi’nden almıştır. Northwestern Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı ve Humlog İnstitute (Hanken) ve HEC Montreal’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Dr. Balçık’ın temel araştırma alanları insani lojistik ve afet yönetimi üzerinedir. Daha iyi afet hazırlığı ve müdahale kararlarının verilmesini desteklemek için matematiksel modeller, çözüm yöntemleri ve içgörüler geliştirmeye odaklanır.Kırılgan topluluk gruplarının dayanıklılığını ve refahını iyileştirme amacına hizmet eden ve kâr amacı gütmeyen hedefleri olan kuruluşların ve sistemlerin performansını iyileştirmek için veriye dayalı analitik yaklaşımlar geliştirmekle ilgilenmektedir. Projelerinde çeşitli devlet ve sivil toplum kuruluşlarından uygulayıcılarla işbirliği yapmaktadır.

Dr. Balçık, Transportation Science yardımcı editörlerindendir, Ayrıca Production and Operations Management, Transportation Research Part E, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, Sustainability Analytics and Modeling ve Journal of Business Logistics dergilerinin yayın kurullarında yer almaktadır.

INFORMS Kamu Sektörü Yöneylem Araştırması (PSOR) ve İnsani Yardım Operasyonları üzerine odaklanan EURO Çalışma Grubu (EURO-HOpe) dahil olmak üzere profesyonel topluluklarda lider roller üstlenmiştir. Türkiye Bilim Akademisi’nden Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibidir.

Yasemin Kilit Aklar

Marmara İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. ODTÜ’de İktisat masteri yaparken YÖK yüksek lisans ve doktora bursu ile London School of Economics’e gitti. 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ‘Siyaset,’ ‘Türk Dış Politikası’ gibi dersler verirken Uluslararası İlişkiler AB ofisi Direktörü olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak çalıştı. 2011-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü olarak görev aldı. Eylül 2014’de Özyeğin Üniversitesi’ne Akreditasyon ve Kalite Güvencesi ofisini kurmak için katıldı. 2020’de Üniversitenin ilk sürdürülebilirlik raporunun yazılmasına öncülük etti. 2021’de Sürdürülebilirlik Platformu İdari Direktörü olarak atandı.

Özlem Bahadır Karaoğlu

Mimarlık eğitimi aldı. İnsan-doğa-mekan ilişkilerini ‘kendiliğindenlik’ kavramı üzerinden incelediği doktora tezini tamamladı (MSÜ, 2013). İnsanın kenti, kentin insanı her yeni gün yeniden şekillendirmesi ile ilgilidir. Kentbilim x edebiyat x tasarım arakesitindeki çalışmalarıyla duyusal açıdan daha zengin, daha kapsayıcı, daha eşitlikçi bir kentleşme, yapılaşma talep eder ve bunun için çalışır.

Çalışmaları herhangi bir disiplinle sınırlı değildir; bir türü başka bir türün imkanlarıyla genişletmekten hoşlanır ve bunu önemli bulur. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmış 30’dan fazla denemesi, ‘İstanbul Çözüldü’ ve ‘Hafif’ isimli iki kitabı vardır.

Okan Pala

İktisat okudu, organizasyon teorisi doktorasına devam ediyor. Kitap, makale ve kongre bildirileri yayınladı. Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun kuruluş çalışmalarında yer aldi.  Özünde insanı odağına alarak çeşitli konular üzerine düşünüp, üretmeyi seven bir sosyal bilimci.  Teori ve pratiğin simbiyotik iliskisine inanan daimi öğrenci, öğrenen. 

Murat Bayramoğlu

İletişim, Ses ve Görüntü yapımı eğitimi aldı.  2003- 2005 yıllarında Avrupa Birliği, Sağlık Bakanlığı ve IBC işbirliğinde yürütülen Sağlık Programı’nın; 2005-2009 yılları arasında BTC Co. tarafından finanse edilen Ardahan ve Kahramanmaraş Kırsal Kalkınma Projelerinin Koordinatörlüğü yaptı. 2009-2019 yılları arasından Özyeğin Vakfı tarafından yürütülen Bitlis/Kavar Havzası ve Kilis/Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projelerinin koordinatörlüğü ile birlikte Vakfın kırsal kalkınma programının yöneticiliğini üstlendi. “Sürdürülebilirlik Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabının eş editörü. Edebiyat ve kültür dergilerinde öyküleri, sinema tarihi ve popüler kültür konularında yazıları yayınlandı. Bir çeviri kitabı olan Bayramoğlu, ulusal ve uluslararası festivallerde gösterime girmiş 3 belgesel filmin yönetmenliğini yaptı. Herşey bir yana edebiyat ve doğaya özlem bir yana diyen yerel mutfak heveslisi

Barış Çakmakçı

2015 yılında lise eğitimini Ted Kolejinde tamamladı. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde okudu. Onur derecesi ile mezun olduktan sonra Sürdürülebilirlik Platformu'nda çalışmaya başladı. Bir tasarımın fonksiyonu kadar sanatsal değerinin de önemli olduğuna inanır ve ürün tasarımı ve moda tasarımında sürdürülebilir yöntemlerle de ilgilenmektedir. Tuval üzerine akrilik ile çalıştığı resimleri 2020 senesi itibariyle İstanbul temelli Mona Art Gallery'de temsil edilmektedir.

Doğa Çakmakçı

2015 yılında Özel Üskudar Bilfen Fen Lisesini tamamladıktan sonra Özyeğin Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Disiplinlerarası düşünce sisteminden güç alan ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu’nda 2019 yılından beri çalışmaya devam etmektedir.

Girift dünya düzeninde farklı tasarım alanlarının biraradalığının getirdiği yenilikçi güce inanır. İnsanın ve insanın kurguladığı sistemlerin irdelenmesini önemli bulur, bu doğrultuda sosyoloji ve psikoloji ile beslenen tasarım ve sanatın yol gösterici rolünü inceler.

Ceyda Tahan

Üsküdar Çamlıca Anadolu Lisesi’nden sonra Özyeğin Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldı. Eğitim hayatını devam ettirirken; kent özelinde nitelikli kamusal bilgi üretmeyi amaçlayarak disiplinler-arası çalışmalar yürüten Mekanda Adalet Derneği(MAD)’nde çalıştı. Sanat ve sanat tarihi ile ilgili İstanbul Modern de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların sertifikalı programlarını tamamladı. 2019 yılından beri herhangi bir disiplinle sınırlamadığı çalışmalarını Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nda yürütmektedir.

Hamdi Utku Demirörs

Lise eğitimini Antalya Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Özyeğin Üniversitesi İngilize Mimarlık(Tam Burs) bölümünden onur derecesi ile mezun oldu.Üniversite hayatı süresince ilgi alanlarının üstüne giderek keşfetmeye önem verdi ve çeşitli alanlarda deneyim kazandı. Lisede başladığı sosyal sorumluluk projelerine üniversitede Duyarlı ÖzÜ-Otizm Farkındalık Ekibi altında gönüllü ve lider olarak 3.5 sene devam etti. ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu’nda 2.5 sene kısmi zamanlı öğrenci olarak toplumsal güçlendirme çalışmaları kurguladı, organize etti ve yürüttü.Mimarlık-girişim ekseninde kurulan bir start-upta 1 sene product manager olarak görev aldı.

Toplumsal bilinç ve sorumluluğun özgürlükçü düşünce ve kolektif çalışma ile bütünleşmesine önem verir ve mimarlık eğitiminde edindiği becerileri bu alanlara yönelterek sorunlara çözüm bulma, proje kurgulama işlerinden keyif alır. Kısmi zamanlı öğrenci olarak başladığı Sürdürülebilirlik Platformu’na şu an tam zamanlı olarak devam etmektedir.

Arda Küçük

Arda Küçük, TED Ankara Koleji'ndeki mezuniyetinin ardından eğitimine Yeditepe  üniversitesinde devam etti. Lisans derecesini 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümünden aldı. 2016-2019 Yılları arasında Amerikanın California Eyaletinde birçok farklı okulda ve alanda eğitimine devam etti. USC de Pre-Master eğitimini tamamladıktan sonra sırasıyla NSAD’de Proje Yönetimi yüksek lisansını yüksek onur derecesiyle ve UCLA de Sürdürülebilirlik eğitimini  onur derecesi ile tamamladı. 2018-2019 yılları arasında UCB Inc. Şirketinde sürdürülebilirlik koordinatörü pozisyonunda çalıştı, ardından asıl çalışma alanı olan inşaat sektöründe 2020 yılına kadar TRW inşaat adı altında proje yöneticiliği yaptı. Bu dönemden sonra Türkiye’de sürdürülebilirlik üzerine çeşitli eğitim ve danışmanlıklar yaparak profesyonel hayatına devam etti.  Şu anda üniversitemiz bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.