Ekibimiz

Yasemin Kilit Aklar

Marmara İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. ODTÜ’de İktisat masteri yaparken YÖK yüksek lisans ve doktora bursu ile London School of Economics’e gitti. 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ‘Siyaset,’ ‘Türk Dış Politikası’ gibi dersler verirken Uluslararası İlişkiler AB ofisi Direktörü olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak çalıştı. 2011-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü olarak görev aldı. Eylül 2014’de Özyeğin Üniversitesi’ne Akreditasyon ve Kalite Güvencesi ofisini kurmak için katıldı. 2020’de Üniversitenin ilk sürdürülebilirlik raporunun yazılmasına öncülük etti. 2021’de Sürdürülebilirlik Platformu İdari Direktörü olarak atandı.

Özlem Bahadır Karaoğlu

Mimarlık eğitimi aldı. İnsan-doğa-mekan ilişkilerini ‘kendiliğindenlik’ kavramı üzerinden incelediği doktora tezini tamamladı (MSÜ, 2013). İnsanın kenti, kentin insanı her yeni gün yeniden şekillendirmesi ile ilgilidir. Kentbilim x edebiyat x tasarım arakesitindeki çalışmalarıyla duyusal açıdan daha zengin, daha kapsayıcı, daha eşitlikçi bir kentleşme, yapılaşma talep eder ve bunun için çalışır.

Çalışmaları herhangi bir disiplinle sınırlı değildir; bir türü başka bir türün imkanlarıyla genişletmekten hoşlanır ve bunu önemli bulur. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmış 30’dan fazla denemesi, ‘İstanbul Çözüldü’ ve ‘Hafif’ isimli iki kitabı vardır.

Okan Pala

İktisat okudu, organizasyon teorisi doktorasına devam ediyor. Kitap, makale ve kongre bildirileri yayınladı. Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun kuruluş çalışmalarında yer aldi.  Özünde insanı odağına alarak çeşitli konular üzerine düşünüp, üretmeyi seven bir sosyal bilimci.  Teori ve pratiğin simbiyotik iliskisine inanan daimi öğrenci, öğrenen. 

Murat Bayramoğlu

İletişim, Ses ve Görüntü yapımı eğitimi aldı.  2003- 2005 yıllarında Avrupa Birliği, Sağlık Bakanlığı ve IBC işbirliğinde yürütülen Sağlık Programı’nın; 2005-2009 yılları arasında BTC Co. tarafından finanse edilen Ardahan ve Kahramanmaraş Kırsal Kalkınma Projelerinin Koordinatörlüğü yaptı. 2009-2019 yılları arasından Özyeğin Vakfı tarafından yürütülen Bitlis/Kavar Havzası ve Kilis/Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projelerinin koordinatörlüğü ile birlikte Vakfın kırsal kalkınma programının yöneticiliğini üstlendi. “Sürdürülebilirlik Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabının eş editörü. Edebiyat ve kültür dergilerinde öyküleri, sinema tarihi ve popüler kültür konularında yazıları yayınlandı. Bir çeviri kitabı olan Bayramoğlu, ulusal ve uluslararası festivallerde gösterime girmiş 3 belgesel filmin yönetmenliğini yaptı. Herşey bir yana edebiyat ve doğaya özlem bir yana diyen yerel mutfak heveslisi

Sena Özgürcan

Lise eğitimini Koç Lisesi’nde tamamladı. Mimarlık eğitimini aldığı Özyeğin Üniversitesi’nden 2019 yılında yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Üniversite hayatı sırasında; Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki EÇEM (Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi) ’de yarı zamanlı çalışarak görev aldı.

2015 yılında Mona Art Gallery’nin kurulma sürecinde ve sonrasında galeri bünyesinde çalışarak ailesine destek verdi. 2018 yılında 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde sergi asistanı olarak görev aldı. 2018-2020 yılları arasında Contemporary İstanbul ve Step İstanbul sanat fuarlarında çalıştı. Sanata ve koleksiyonerliğe duyduğu ilgiyi geliştirmek üzere İstanbul Modern de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların sertifikalı programlarını tamamladı. 2019 yılından beri farklı disiplinlerin bir aradalığından beslenen ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu’nda çalışmaya devam etmektedir.

Barış Çakmakçı

2015 yılında lise eğitimini Ted Kolejinde tamamladı. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde okudu. Onur derecesi ile mezun olduktan sonra Sürdürülebilirlik Platformu'nda çalışmaya başladı. Bir tasarımın fonksiyonu kadar sanatsal değerinin de önemli olduğuna inanır ve ürün tasarımı ve moda tasarımında sürdürülebilir yöntemlerle de ilgilenmektedir. Tuval üzerine akrilik ile çalıştığı resimleri 2020 senesi itibariyle İstanbul temelli Mona Art Gallery'de temsil edilmektedir.

Doğa Çakmakçı

2015 yılında Özel Üskudar Bilfen Fen Lisesini tamamladıktan sonra Özyeğin Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Disiplinlerarası düşünce sisteminden güç alan ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu’nda 2019 yılından beri çalışmaya devam etmektedir.

Girift dünya düzeninde farklı tasarım alanlarının biraradalığının getirdiği yenilikçi güce inanır. İnsanın ve insanın kurguladığı sistemlerin irdelenmesini önemli bulur, bu doğrultuda sosyoloji ve psikoloji ile beslenen tasarım ve sanatın yol gösterici rolünü inceler.

Ceyda Tahan

Üsküdar Çamlıca Anadolu Lisesi’nden sonra Özyeğin Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldı. Eğitim hayatını devam ettirirken; kent özelinde nitelikli kamusal bilgi üretmeyi amaçlayarak disiplinler-arası çalışmalar yürüten Mekanda Adalet Derneği(MAD)’nde çalıştı. Sanat ve sanat tarihi ile ilgili İstanbul Modern de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların sertifikalı programlarını tamamladı. 2019 yılından beri herhangi bir disiplinle sınırlamadığı çalışmalarını Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nda yürütmektedir.