Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu araştırma faaliyeti olarak Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması’nı yürütmektedir.  İş dünyasının, sürdürülebilir kalkınmaya etkisi tüm paydaşlarca anlaşılmış bir gerçektir. 1990’lardan beri iş dünyası gerek iş dünyasının liderleri, gerek firmalar, gerekse de sektör bazlı organizasyonlar bu konuya kafa yormuş ve çaba sarf etmişlerdir. Sürdürülebilirliğin ölçülmesi bu konuda yapılacak çalışmaların etkisinin saptanması ve gelecek için yol haritası çizilebilmesi için çok önemlidir. Türkiye için firma özelinde beyan temelli değerli çalışmalar olsa da, sektörel inceleme çalışmaları azdır. Bu projenin amacı seçilecek olan sektörlerde, firma bazlı toplanan verilerin, sektörel açıdan sürdürülebilirlik analizinin yapılması ve günümüz Türkiye’sinin Sürdürülebilir Kalkınma’sı için en iyi ve uygun politikaların belirlenmesidir.

Literatürde kabul görmüş sürdürülebilirlik ölçekleri incelenerek ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler ile Türk iş dünyasının gereksinimleri saptanarak firmaların sürdürülebilirlik performanslarını nesnel bir şekilde ölçecek bir metodoloji geliştirilmiştir. Firmalar çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal yönetişim, çalışan hakları, insan hakları ve  ürün ve tedarik zinciri yönetimi alt başlıkları açısından analiz edilmektedir.

BIST’e kote olan imalat firmalarının sürdürülebilirlik, KSS raporu, faaliyet raporu veya kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk raporları gibi sürdürebilirlik ölçütlerine veri oluşturabilecek raporları içerik analizi yazılımı ile değerlendirilmektedir. Böylece firmaların çevresel ve sosyal sürdürülebilirliklerine dair kalitatif veri kantitatif veri haline getirilmektedir. Firma bazında toplanan veri toplulaştırılarak sektörün çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğinin finansal performansına etkisi değerlendirilmektedir. Betimsel istatistikler ile sektör ortalaması ve veri zarflama analizi ile iyi uygulamalar saptanmaktadır.

Proje kapsamında imalat sanayisini oluşturan kimya, petrol ve kauçuk/plastik sektörleri; gıda sektörü; dokuma, giyim eşyası ve deri sektörü; orman ürünleri ve mobilya; kağıt ve kağıt ürünleri; basım yayın; taş ve taşa dayalı ürünler; metal ana sanayi; metal eşya; makine ve gereç yapım sanayisi değerlendirilmiştir.  Her sektör için değerlendirme kriterleri sektör ihtiyaçları uyarınca güncellenerek firmalar değerlendirilmektedir.

Bu araştırma ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması yönünde iki katkı sunulacaktır.  İlk olarak bu araştırma ile ülkemizdeki ana eksikliklerden biri olan sürdürülebilirlik konusundaki veri eksikliğini giderme yönünde önemli bir adım atılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma konusunda, firma ve endüstri düzeyinde daha detaylı araştırmalar yapılabilecektir.  İkinci olarak araştırma, hem entegre raporlama yapan firma sayısının artmasına hem de yayınlanan raporların kalitesinin yükselmesi yönünde de bir teşvik unsuru olacaktır.  Sürdürülebilirlik raporlaması yapan firma sayısının artmasının özendirilmesi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 12.6 numaralı hedeftir. Araştırma, bu spesifik hedef yönünde önemli bir adımdır.

Daha fazla bilgi için: http://surdurulebilirlik.ozyegin.edu.tr/tr/content/turkiye-de-faaliyet-g...

Sektörel Raporlar

15 Temmuz 2019'da Sunulan ÖzÜ - TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu Araştırmamımız Türkiye’nin Sürdürülebilirlikteki En İyi Uygulama Örnekleri Arasına Girdi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dönük gelişmesini özetlediği 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu’nu (VNR) 15 Temmuz 2019 tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu’nda (HLPF) sundu.

Raporda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 9 - ‘’Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’’ için iyi uygulama örneği olarak Özyeğin Üniversitesi - TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu tarafından yürütülen Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması yer aldı.