“Sürdürülebilirlik için Olanaklar ve Açmazlar: Gıda Güvenliği” / Prof. Mustafa Koç, Ryerson Üniversitesi | Sürdürülebilirlik Kon

13 Nisan 18:00 - 19:00 

Sürdürülebilirlik konuşmaları kapsamında gıda odaklı başlattığımız söyleşi dizisinin ilki niteliğindeki Sustainability Talk 12, 13 Nisan’da Prof. Mustafa Koç’un konuşmacı olarak katıldığı webinar ile başladı. Ryerson Üniversitesi’nde öğretim üyeliğini sürdüren International Sociological Association Araştırma Komitesi Üyesi Mustafa Koç konuşmasında: 

Gıda güvencesi ve güvenliği nedir? Niye önemlidir? ve Sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ile ilgili ne der? Sürdürülebilir üretim, gıda güvencesinin çözümü olabilir mi? sorularını tartışırken, gıda güvencesi bağlamında Kuzey Amerika ve Türkiye’nin ampirik karşılaştırılmasına da değindi. Koç ayrıca kapitalist gıda sisteminin yarattığı gıda krizlerine çözüm üretmeyi amaçlayan sürdürülebilirliğin, içinde olduğumuz pandemi krizinde bir paradigma olarak ne gibi zayıflıkları ortaya koyduğunu ve ilerleyen dönemlerde koyacağını tartışmaya açtı. Gıda rejimi, gıda egemenliği, gıda güvencesi kavramlarını ortaya çıkaran toplumsal gereksinimleri ve bu gereksinimlerin ideolojik arka planlarını dinleyicilerin soruları ile birlikte sorguladı. Koç, aynı zamanda pandemi özelinde daha görünür hale gelen tarım-gıda rejimi tartışmaları çerçevesinde, temiz gıdaya erişimin sağlanması için kolektifler, kooperatifler gibi piyasa dışı demokratik, katılımcı alternatiflere vurgu yaptı. 

Kolaylaştırıcılığını Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Candan Türkkan’ın yaptığı webinar kaydına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.