2021 Oryantasyon Programı bu yıl pandemi sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik Platformu olarak Dünya Saati etkinlikleri programı çerçevesinde, ‘Sanat Aracılığıyla Ortak Geleceğimizi Düşünmek’ başlığı altında 7 eşzamanlı çevrimiçi atölye gerçekleştirdik.

İklim krizi çağında sanatın ne anlam ifade edeceğinden başlayarak, yoksulluk, eğitim, açlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksulluk, kent vb ortak geleceğimizi şekillendiren konuları üniversite koridorlarında yer alan eserler ve güncel sanat hareketleri üzerinden konuştuk.

#art #anthropocene #athropocene #commonfuture

Sanat Yoluyla Eşitsizlikleri Görünür Kılmak

Kolaylaştırıcı : Doğa Çakmakçı

Günübirlik yaşantılarımızda eşitsizliklerin ne kadar farkına varıyoruz? Bu eşitsizlikleri nasıl daha görünür kılabiliriz? Sanat bu noktada bize nasıl yardımcı olabilir? Bu oturumda hayatın farklı alanlarında yaşanan eşitsizlikleri, sanat penceresinden tartışarak değişimin temelini oluşturan farkındalığımızı birlikte arttırmaya çalışacağız.

 

Sanat Çerçevesinden Cinsiyet Eşitliği

Kolaylaştırıcı : Barış Çakmakçı

Kadın ve erkeğin toplumda alışılagelmiş rolleri doğru mudur? kadının sosyal, politik, ekonomik hayatta yeri ve önemini kim, nasıl belirler? Toplumsal cinsiyet eşitliğini sanat ile nasıl sağlayabiliriz? Okulumuzun koleksiyonunda bulunan sanat eserleri etrafında cinsiyet ve toplum kavramlarını tekrar yorumlayacağız.

 

Bir Tablo ve Yoksulluk

Kolaylaştırıcı : Sena Özgürcan

Yoksullukla mücadelede zaman içinde elde edinilen kazanımlar pandemi ile kaybedilecek mi? Bunun yaşanmaması için sanat nasıl bir rol oynayabilir? Fiziksel olarak görülmeyen yoksulluklarının da gözler önüne serilmesi için sanat düşündürücü bir araç olabilir mi? Bu oturumda sanatın yoksulluk konusunda görünenin ötesinde oynadığı rolü tartışacağız.

 

Eğitim, Sanat, Sürdürülebilirlik

Kolaylaştırıcı : Ceyda Tahan

Sürdürülebilir bir gelecek için nitelikli eğitimin öneminin ne kadar farkındayız? Eğitim, sanat ve sürdürülebilirlik ile hangi noktalarda kesişir? Bu kesişim kümesinin verdiği kazanımlar nelerdir? Bu oturumda nitelikli eğitim ve sanat ortaklığını okul koleksiyonumuzda bulunan sanat eserleri aracılığıyla tartışacağız.

 

Antroposen Çağı’nda Sanat Ne Anlam İfade Eder?

Kolaylaştırıcı : Okan Pala

İklim krizi artık bilim adamlarının ortaya koyduğu biraz soyut bir gerçeklik olmaktan çıkıp hayatlarımızı derinden etkileyen boyuta ulaştı. Bu krizi durdurmak ve tersine çevirmek için dünya ile olan ilişkimizde radikal değişikliklere gitmemiz lazım. Bilim bu radikal değişikliklerin ne olması gerektiğini ortaya koydu/koyuyor ama bu değişiklikler hala hayata geçirilebilmiş değil. Bu oturumda acaba bu değişiklikleri hayata geçirmek, davranış değişikliğine yol açmak için sanat etkili olabilir, bilimi bütünleyebilir mi? soruları üzerine sohbet edeceğiz. 

 

Sanat Aracılığıyla Ortak Yaşam Alanımız Kenti Düşünmek

Kolaylaştırıcı : Özlem Bahadır Karaoğlu

Kent hakkı, kenti değiştirmek suretiyle kendimizi değiştirme, kendi geleceğimizi belirleme hakkıdır diyor Lefebvre. Nasıl bir kent istiyoruz? Nasıl bir gelecek?

3 eser üzerinden kentin bugünü ve olası yarınını konuşacağız.

 

Açlığa Son, Sanat ve Sürdürülebilirlik

Kolaylaştırıcı : Murat Bayramoğlu

Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Amaçları arasında yer alan Açlığa Son hedefi Antroposen Çağda ne anlam ifade ediyor?

Açlığa çare nerede? Endüstriyel tarım mı, ekolojik tarım mı?