Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Bu projenin amacı Türkiye' de faaliyet gösteren firmaların sürdürebilirlik açısından...
Mimari proje yarışmaları mimarların yanı sıra makine, inşaat ve tesisat mühendislerinin, peyzaj...
10.000 Kadın, Goldman Sachs tarafından 2008 yılında başlatılan ve dünyada 43 ülkede yürütülen bir...
TRIBE projesi, Bilişim Teknolojileri yardımıyla içlerinde 1300 düzenli kullanıcı (çalışanlar,...
Proje, INVEST ISTANBUL portalı sayesinde yabancı yatırımcılara İstanbul’daki yatırım imkanlarını,...
Bu proje sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için girişimciliğin önemini vurgulamakta ve özellikle...
Akıllı binalarda kullanıcı davranışlarının ve buna bağlı olarak memnuniyetinin bina enerji...
Türkiye'de kan bağışı işlemleri çoğunlukla Kızılay tarafından yapılmaktadır.
Temiz enerji kullanımını, sürdürülebilir şehir ve çevreyi desteklemek için gayrimenkulün çevreye...

Pages