Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

10.000 Kadın, Goldman Sachs tarafından 2008 yılında başlatılan ve dünyada 43 ülkede yürütülen bir...
Ekolojik planlamalarda farklı peyzaj formasyonlarının tespiti şarttır. Bunlar doğal, kentsel ya da...
Amaç: Geleneksel konutlar ile modern yapım tekniği ve malzemesi ile inşa edilmiş konutlar...
Kırklareli İli örneğinde Yeşil alanların zaman içerisinde ihtiyaca bağlı olarak fonksiyonlarının...
Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması...
Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması...
Çalışmada Belgrad Ormanı örneğinde kültürel ekosistem hizmetlerinde rekreasyonel kullanımın...
Çalışmanın amacında kültürel miras olarak bostanların ve özellikle İstanbul'daki bazı...
Çalışmada Kırklareli İli örneğinde parklardaki kullanımları belirlemede bitkilerin görsel...
Geleneksel çevrelerin incelenmesi, korunması ve geleceğe aktarılmasını hedefleyen çalışma önemli...

Pages