Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

10.000 Kadın, Goldman Sachs tarafından 2008 yılında başlatılan ve dünyada 43 ülkede yürütülen bir...
Proje ÖzÜ Alman Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bir yayın organı olup, her yıl 2 cilt...
Proje Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün...
Proje Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün...
Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması...
Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması...
Proje sulh ve adalet alanına ilişkin olup, hukukta her alanda kaynak ülke olan Alman hukukunun ceza...
Proje adalete erişimi güç veya imkansız kişilere adalete erişme imkanı sağlayarak, eşitliğe hizmet...
AB’ye Türkiye’nin olası üyelik durumunda konu ile ilgili AB mevzuatının Türk avukatlarının...
Bu projede son on yılda büyük göç akınlarına uğrayan Türkiye’de göçmenlerin statüleri, demografik...

Pages