Pandemi Koşullarında Yeni Bir Gıda Rejiminin Olanakları- Sürdürülebilirlik Konuşmaları 14 Webinar

04 Mayıs 17:30 - 18:30 

Zoom Platformu

 "Sürdürülebilirlik Konuşmaları”nın Gıda ve Tarım eksenli 3. webinar etkinliğinin konukları Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi ortaklarından Orkun Doğan ve Olcay Bingöl oldu. Kolaylaştırıcılığını Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’ndan Murat Bayramoğlu’nun üstlendiği söyleşi 4 Mayıs’ta 17:30-18:30 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

Pandemi bağlamında tarım ve gıda sistemlerini tartıştığımız konuşma serimizin bu bölümünde, küresel sivil ve toplumsal hareketlerin tarım ve gıda özelinde savunusunu yaptıkları politikaları duyma fırsatını yakaladık. Toplumsal hareketlerin işaret ettiği gıda, tarım ve emek alanında pandemiyle derinleşen sorunlara ve bu sorunlar karşısında önerdikleri çözüm önerilerini tartıştık. Sonrasında bu tartışmaları Türkiye odağına taşımak adına; Türkiye özelinde tarımsal üretimde mevcut yapısal sorunları ve kırılganlıkları masaya yatırarak, COVID-19 pandemisinin tarımsal üretim, gıda güvencesi ve gıdaya erişim alanlarında nasıl riskler yarattığını konuştuk. Serinin önceki söyleşilerinde ele aldığımız gıda egemenliği kavramı doğrultusunda; krizlere dayanıklı, daha adil, çevreye daha az zararlı bir tarım, gıda sistemi için merkezi ve yerel yönetimlerin atması gereken adımları ve sivil inisiyatifler ve toplumsal hareketlerin geliştirebileceği dayanışma mekanizmalarını katılımcılarla birlikte tartışmaya açtık.