Girişimci bir araştırma üniversitesi olma misyonuyla kurulan Özyeğin Üniversitesi ile ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirmek amacıyla yola çıkan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) arasında, Türkiye’nin kent ulaşım sistemlerinin geleceğini tasarlamak için bir iş birliği protokolü imzalandı. İş dünyası, girişimci ekosistemi, sivil toplum ve akademisyenlerle bir araya gelinen lansmanda, mega kentlerdeki trafik yoğunluğu, enerji tüketimi, hava kalitesi ve sosyokültürel etkiler ve dijital çözümler üzerine sunumlar yapıldı.

SMİ Kurucusu, sözcüsü ve Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu’nun açılış konuşmasını ve sunumunu yaptığı program, Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün konuşması ile devam etti. AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Dr. Göktuğ Kaya ve akıllı şehir planlamacılığı alanından dünyanın önde gelen mimarlarından Sotiris Tsoulos da konuşmacılar arasında yer aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk konuşmasında şunları kaydetti; “Sürdürülebilir bir geleceğe doğru” kentsel hareketlilik özelinde SMI ile iş birliğimizin, üniversitelerimizin farklı fakültelerinde dikeyde derinlemesine ve yatayda farklı disiplinlerin kesişmesinin odağında olan hem kentleşme hem akıllı şehirler hem de mobilite konusundaki çalışmalarımızı güçlendireceğine inanıyorum.  Özyeğin Üniversite olarak 2008 yılında ilk öğrencilerini alan ve henüz çok genç bir vakıf üniversitesi olarak, sürdürülebilir ve insana yakışır bir yaşam sağlanması konusunda öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle, lisans ve lisansüstü programlarımızla, iş birliklerimizle ve bu çalışmalarımızın sosyal etkisi ile öne çıkan bir üniversite olmaktan gurur duyuyoruz. Dolayısı ile SMİ ile yollarımızın kesişmesi tesadüf değil. Greenmetric yeşil kampüs sıralamasında 3 yıl arka arkaya Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci sırada yer aldık. Times Higher Education dünya üniversiteleri sosyal etki sıralamasında Türkiye’de 1. sıradayız, dünyada ilk 100 üniversite arasındayız.  2018’de kurduğumuz Sürdürülebilirlik Platformumuz, 17 SDG’nin disiplinler üstü, hatta ötesi, dinamik ve kolektif bir çaba gerektirdiğine olan inancımızın, kapsayıcı ve çok katmanlı bir iz düşümü. Tüm iç ve dış paydaşlarımızı buluşturan örnek ve özgün bir oluşum. Yeni bir açılım olarak gördüğümüz SMI ile iş birliğimizin önceliği, ulaşım bileşenlerinin ihtiyaçlarına yönelik, bilimsel çalışmalara girdi olacak, kentsel hareketlilik konusunda girişimleri ve çözüm odaklı çalışmaları tetikleyecek bir veri ambarının geliştirilmesi. Amacımız, bu veri ambarının eğitimden araştırmaya, bilgi transferinden uygulamaya kadar çözümün her aşamasında ve geniş bir yelpazede kullanımı. Kentleşmenin yarattığı karmaşık problemlerden biri olan ulaşım özelinde sürdürülebilir bir gelecek için anlamlı ve kalıcı çözümleri hedefleyen ve birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar için heyecanlıyız.” 

Sürdürülebilirlik konusunda bilgiyi üretmeyi, yaymayı, farkındalık yaratmayı, çok disiplinli ve disiplinler ötesi ortama katkıda bulunmayı amaçlayan Özyeğin Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne 500’den fazla kurumla, 690 proje ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu bağlamda akademik olarak sürdürülebilir kalkınmayı ele alırken tüm katılımcıları ve paydaşları arasında buna uygun bir yaşam tarzı oluşturdu. Yenilikçi ulaşım çözümleri için çalışan start-up ekosisteminin yatırımcılarla finanse edilmesine uygun ortam sağlamak ve üniversite öğrencilerinin bu perspektifte geleceğe hazırlanmalarına destek olmak amacıyla imzalanan protokol ile de akademi ve iş dünyası örnek bir platformda bir araya getirildi.