blank.png
Kurumiçi ve Kurumdışı
Sosyal Refah ve Sorumluluk

Özyeğin Üniversitesi çeşitli kurumlarla işbirliği içinde, sosyal katkı sağlayan pek çok projenin içinde de yer almaktadır.  Bu projeler Hüsnü Özyeğin Vakfı ile işbirliği halinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yerel Kalkınma projeleri, Duyarlı ÖzÜ projeleri, SÜR Konferansları, ENO ile Ağaç Dikimi projeleri ve diğer projelerdir..  Bunlarla ilgili detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Özyeğin Üniversitesi ve Sürdürülebilir Yerel ve Kırsal Kalkınma

Özyeğin Üniversitesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde sürdürülebilir yerel ve kırsal kalkınma alanında aşağıdaki temel bileşeler kapsamında çalışmaları hayata geçirmektedir.

 • Kapasite Geliştirici Sertifika Programları
 • Akademik Yayım
 • Öğrencilerin Kalkınma Projelerine Mobilize Edilmeleri
 • Sürdürülebilir Kalkınma Planlarının Hazırlanması
Sürdürülebilir Kalkınma İçin İlçe Yatırım Planları

Ülkenin kamu alanında en büyük kalkınma kurumlarından biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Özyeğin Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi arasında kurulan işbirliği çerçevesinde Mardin/Ömerli, Adyaman/Besni ilçeleri ve Kilis/Ravanda Havzasını kapsayan 3 yerleşim birimi için yatırım planları hazırlanmıştır. Odağına bütüncül ve sürdürülebilir yerel kalkınmayı alan ilçe yatırım planları üniversite, sivil toplum ve kamu kurumlarının etkin rol oynamasıyla çoklu sektör işbirliğinin verimli bir örneğini oluşturmuştur.

 

      

 

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programları

Özyeğin Üniversitesi ile Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın işbirliği 2014 yılından bu yana her sene düzenlenen  “Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı"ndan  bugüne dek 300’ü aşkın profesyonel yararlandı.

Sürdürülebilir yerel ve kırsal kalkınmanın temel paradigmaları, uygulamaları ve tematik alanları hakkında katılımcılara vizyon kazandırmak amacıyla düzenlenen sertifika programı, ağırlıklı olarak kamu ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının ilgi odağı oldu.

Alanında tek olma özelliği taşıyan sertifika programımıza ÖzÜ ile birlikte farklı üniversitelerimizden akademisyenler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve üretici örgütlerinin temsilcileri eğitmen olarak katkı sağladı.Son 4 yıldır kesintisiz devam eden programımıza katılanların ve eğitim verenlerin bileşkesi üniversitemizin sürdürülebilir kalkınma konusunda bir merkez olma iddiasını güçlendirmekte.

Bu sertifika programlarına üniversitemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz Şenol Sert, Dr. Beyza Polat, Prof. Dr. Ümit Özlale, Dr. Faik Gür, Dr. Alper Yağcı, Prof. Dr. Alpay Er, Dr. Murat Fiş, Doç. Dr. Özge Samancı, Tangör Tan Öğretim Üyesi, Dr. Ebru Tekin, Dr. Candan Türkkan, Dr. Meriç Bıçakçıoğlu katıldılar.

 

   

   

Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma Kitabı

Yerel ve kırsal kalkınma sertifika programlarına eğitmen olarak katılan akademisyenlerin makalelerinden oluşan “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabı Özyeğin Üniversitesi yayınlarından çıktı. Okura teoriyle pratiğin harmanlandığı zengin bir kaynak sunan kitap, dört ana başlıkta toplanan 24 makale ve röportajı içeriyor. Kitap yerel ve kırsal kalkınma Türkçe literatüründe önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Yerel ve kırsal kalkınma konusunda gerekli operasyonel bilginin üretildiği ve bir araya getirildiği bir mecra olarak “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabının editörleri Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Faik Gür ve Sürdürülebilirlik Platformu Kırsal Kalkınma Sorumlusu ve Saha Çalışmaları Uzmanı Murat Bayramoğlu beklentilerini şöyle özetliyor: “Hak temelli, sürdürülebilir ve adil bir kalkınma anlayışına ve pratiğine ihtiyacımız var. Bu kitabı eyleyişleri ve yazılarıyla var eden bilim insanlarının, üretici örgütlerinin temsilcilerinin ve sahadaki uygulayıcıların ortaklaştığı nokta, ihtiyacımız olan yeni bir kalkınma paradigmasını okurla tartışma çabasıdır. Umarız bu kitap, yerel ve kırsal kalkınma alanına ilgi duyan, bu alanda çalışan akademisyenler, öğrenciler, uygulayıcılar, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşu ve kamu çalışanları için yararlı olur.”

   

Öğrencilerin Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projelerine Mobilize Edilmeleri

Üniversitemiz ekolojik sürdürülebilirliğin temel ayaklarından biri olan kır yaşamının tarım başta olmak üzere tüm bileşenleriyle sahiplenilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sürdürülebilir kırsal kalkınma uygulamalarını yerinde deneyimlemelerini sağlamaktadır. Bu çerçevede Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın Bitlis ve Kilis’te kırsal kalkınma programlarını hayata geçirdiği köyler ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerde, köy okullarının materyal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olunmaktadır. Gezi programlarında düzenlenen forumlarda üniversite öğrencilerimizle köy okullarında okuyan çocuklar ve gençler kariyer planlamasını tartışmaktadırlar.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Özyeğin Üniversitesi’nin misyonunda yer alan topluma hizmet ve sosyal sorumluluk anlayışıyla öğrenci yetiştirilmesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile desteklenmektedir. Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) sürdürülebilir gönüllülük kavramının bireylerce öğrenilmesini ve deneyimlenmesini amaçlayan bir farkındalık yaratma programıdır. 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile öğrencilerimizin;

Toplum ve canlı odaklı düşünme ve davranış becerilerinin güçlendirilmesi,

Yaşam boyu etik değerleriyle çevrelerine öncü olan aktif yurttaşlar olmaları sağlanır. 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile, her öğrencinin öğrenim süresince gönüllülüğü sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak yaşaması, deneyimlemesi ve içselleştirerek hayatı boyunca devam ettirmesi için olanak sağlamak amaçlanırken, bu projelerle, etik ve ahlaki değerleri yüksek, toplumsal bilinçleri kuvvetli ve sorumluluk sahibi öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu amaca yönelik 2011-2012 akademik yılında kurulan Duyarlı ÖzÜ Gönüllü ekibi ise Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nin sahadaki gönüllü öğrenci ekibidir. Duyarlı ÖzÜ Gönüllüleri çeşitli projelerde gönüllü çalışarak sosyal meseleler, sürdürülebilir kalkınma ve üçüncü sektör hakkında derinlemesine bir bilgi ve tecrübe kazanmış olur.

Öğrenciler birinci sınıfta SEC101 dersini almakta ve bu dersi aldıkları dönem boyunca Duyarlı ÖzÜ Ekibi’nin çalışma ortağı olduğu STK’lardan birinde ya da Duyarlı ÖzÜ’nün ürettiği projelerde 6 saat boyunca çalışmaktadırlar. SEC101 dersi içerisinde çocuklar, hayvanlar, yaşlılar, engelliler ve HSE Departmanı ile projeler gerçekleştirilmektedir. Yeni girişli tüm öğrenciler kendi seçtikleri bir Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında gönüllük çalışmalarına katılım sağlarlar.  Duyarlı ÖzÜ'nün bazı faaliyet raporları da şunlardır:

Duyarlı ÖzÜ 2015 - 2016 Yılı Faaliyet Raporu (Türkçe)

Duyarlı ÖzÜ 2016 - 2017 Yılı Faaliyet Raporu (İngilizce)

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca örnek projelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

SEC101 Projeler

 • Nişantepe Anaokulu Kitap Okuma Projesi
 • Nişantepe İlköğretim Okulu Eğleniyoruz Öğreniyoruz Projesi
 • Nişantepe İlköğretim Okulu El Sanatları Projesi
 • Bir Dilek Tut
 • Nişantepe İlköğretim Okulu Yılsonu Partisi / 23 Nisan Partisi
 • Huzurevi Projesi
 • Yaşlılarla Röportaj Projesi
 • Görme Engelliler Projeleri
 • Engelliler Haftası Projesi
 • Otizm Farkındalık Zamanı Projesi
 • Kampüs Barınağı Projesi
 • HSE Projeleri
  • Atık Yönetimi ve Çevre Duyarlılığı
  • Acil Durum Davranışlar Eğitimi
  • Şantiyelerde İş Güvenliği ve Çevre Uygulamaları
  • Mühendislikte İş Güvenliği ve Çevre Uygulamaları
 • Kitap Durağı Projesi
 • Kültürel Paylaşım Projesi

2011 yılından beri toplamda 70 Duyarlı ÖzÜ projesi, 80 mentor ve 4100 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  ÖzÜ öğrencileri yaklaşık 38.000 Toplumsal Gönüllük Saati tamamlamışlardır.

Duyarlı ÖzÜ Türkiye Genelindeki Projeler

Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Duyarlı ÖzÜ Türkiye genelinde üç farklı proje gerçekleştirmektedir.

Duyarlı Kutu: “Çocuklar Bir Defa Değil Her Zaman Gülmeli” diyerek yola çıkılan Duyarlı Kutu projesi ile Özyeğin Üniversitesi öğrenciler, akademik ve idari kadrosu, Van depreminden etkilenen çocuklara yardım eli uzatmıştır. .  Bu proje Duyarlı Kutu adını alarak olarak sürekli hale getirilmiştir.

Dilek Ağacı: Dilek Ağacı projesi çerçevesinde her sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocukların dileklerine uygun yardımlar yapılmaktadır.

Kardeş Okul: Kardeş Okul Proje'si 2014 yılı Duyarlı Kutu Projesi sayesinde ortaya çıkmıştır. Duyarlı Kutu projesi çerçevesinde 28 Kasım 2015 tarihinde Soma'ya gittiğimizde Fikri Akay İlköğretim Okulu ile kardeş okul olunmuştur.

Kardeş Okul Projesi’ne bu etkinlik başlangıç olmuştur ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri olarak her sene bahar döneminde bir köy okulunu yenilenmektedir. 

Hukuk Klinikleri

Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin teorik bilgilerini gerçek yaşama aktarabilmeleri için başlatılan, daha sonra da ders haline getirilerek sürekliliği sağlanan Hukuk Klinikleri dersleri kapsamında, 1 Kasım 2017’de İstanbul Barosu ile işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve adalete erişimde güçlük yaşayan bireylerin karşılaştığı hukuki sorunların çözümüne katkıda bulunmasını amaçlamaktadır.

Protokol kapsamında; Hukuk Klinikleri dersini seçen öğrencilerimiz, başvurucuların ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla kurulan İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu hizmetlerine gözlemci olarak katılarak hukuki süreçleri ilgili avukat gözetiminde takip etmektedirler.

OzU Çift ve Aile Merkezi (ÖzÜÇAM)

ÖzÜÇAM, Psikoloji yüksek lisans programlarından Çift ve Aile Terapisi alt dalı bünyesinde Şubat 2017’den beri hizmet vermekte olan bir eğitim uygulama ve araştırma merkezidir. Merkez’in öncelikli hedefi psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanamayan orta ve düşük gelir düzeyine sahip bireylerin, çift ve ailelerin bu hizmetten faydalanabilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda ailenin kuvvetli bir toplumun en temeli olduğuna olan inançla, aile ilişkilerini desteklemek hedefiyle de çocuklardan, çiftlere, geniş ailelere ve gruplara kadar her kesime çift ve aile terapisi hizmetlerini ulaşılabilir kılarak çeşitli toplumsal ve bilimsel katkılar sağlamayı hedeflemektedir.  Merkezin internet sayfasına erişmek için lutfen tıklayınız

ENO ile Ağaç Dikimi

ENO 2004 yılında Finlandiya’da kurulmuş sürdürülebilir gelişim için çalışan online bir çevre programıdır. 10 yıl önce 30 ülkeden 50 okul ile projeye başlayan ENO bugün 157 ülkede 10.000 okul ile 24 milyon ağaç dikmiş global bir çevre programıdır. ENO dünya barışına çevreyi koruyarak ve ağaç dikerek katkıda bulunmaya çalışmaktadır ve bu kapsamda her yıl Eylül ve Mayıs aylarında tüm dünya ile aynı anda fidan dikim töreni yapılmaktadır.

ÖzÜ’de 2014 yılından bugüne dek her yıl akademik yılın ilk haftasında Çekmeköy Kampüsü içerisinde barış fidanı dikilmektedir. Bugüne kadar 1200’den fazla fidan dikilmiştir.

TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi’nin akademik işbirliği ve Global Compact Türkiye’nin destekleri ile düzenlenen SÜR Konferanslarında, sürdürülebilirliğin ilham veren hikayelerinin aktörleri bir araya getirilmekte, böylece sürdürülebilirliğin ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel boyutlarına ilham verilmesi amaçlamaktadır.

Üniversite, geleceğin liderlerini belirlemeyi ve onlara saha deneyimi kazandırarak onları «sosyal bilince sahip liderler» olarak yetiştirmeyi amaçlayan bir program olan Young Guru Academy’ye de evsahipliği yapar (http://www.yga.org.tr/en/).

Bu program kapsamında her sene seçilen 50 öğrenci, YGA tarafından “Hayal Ortakları” olarak tanımlanan üst düzey yönetici, akademisyen, sanatçı ve bilim insanlarından oluşan mentorlerden eğitimler alır. Akabinde Amerika’da çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen kamplara dahil olma şansı kazanırlar ve görme engelliler, yetimler, yenilenebilir enerji gibi konularda geliştirmek istedikleri çalışmalar hakkında mentorluk desteği almış olurlar.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı, ülkemizde başarılı ve yetenekli oldukları halde maddi yetersizlikler nedeniyle uluslararası standartlarda eğitim olanaklarına erişemeyen çok sayıda genç bireyin olduğu gerçeğinden yola çıkılarak tasarlanmıştır.  

2015-2016 akademik yılında uygulanmaya başlanan Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı kapsamında öğrenim gören bursiyerlerin sayısı 2018 - 2019 akademik yılında 86'ya ulaşmıştır. Burs Programı kapsamında bursiyerler, Özyeğin Üniversitesi fakülteleri tarafından yürütülen lisans programlarında tam burslu öğrenim görmekte, ÖzÜ öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklamakta ve her ay nakit destek almaktadırlar.

Her akademik yılın başında yeni öğrencilerin karşılandığı gün olan, üniversiteye uyumlarını hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen günde, yeni girişli öğrencilerimiz ÖzÜ hakkında detaylı bilgi edinirken, Rektörümüz ve dekanlarımızla da tanışırlar ve aynı zamanda dönem arkadaşlarıyla ilk günden keyifli bir gün geçirirler.

2014 yılından bu yana, ÖzÜ’nün topluma hizmet misyonunu ilk günden öğrencilerimizle tanıştırabilmek adına gerçekleştirilen “Geleceğe Gülümse” projesi oryantasyon gününün en son etkinliğidir. Öğrencilerimiz günün başında oluşturulan ve tüm günü birlikte geçirdikleri ekipleriyle birlikte, parçaları dağınık halde gelen bisikletleri birleştirirler. Akabinde bisikletler çeşitli mahalle ya da köy okullarındaki öğrencilere hediye etmek üzere kontrol edilir ve o ay teslimleri sağlanır. Bu sayede öğrencilerimiz ÖzÜ’lü oldukları ilk gün topluma hizmetin bu kültürdeki önemini birinci elden deneyimlemiş olurlar.

2011 yılında Özyeğin Üniversitesi çatısı altında hayata geçirilen Girişim Fabrikası, Türkiye’nin ilk iş hızlandırma programıdır. Girişim Fabrikası, teknoloji tabanlı yüksek potansiyelli, sürdürülebilir işler kurmak isteyen girişimcilere yalın girişim, müşteriyle geliştirme metodolojilerini kullanarak iş fikirlerini en kısa sürede ve en az faaliyetle test etmelerine yardımcı olan ve bu süreçte onları eğitim, altyapı, mentor ve geniş  iş ağı ile destekleyen bir iş hızlandırma programıdır. Girişim Fabrikası kar amacı gütmeyen ekonomik bir sorumluluk projesidir ve temel amacı; potansiyel girişimcilere “girişimci gibi düşünmeyi” öğretmek ve girişimciliğin hızla gelişmesi için gerekli ekosistemin oluşmasına destek vermektir.

Bu vizyonun çok önemli bir kısmını ise sosyal girişimler ve sosyal girişimcilerin desteklenmesi oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak hayata geçirilen Sosyal Değişim Laboratuvarı  Özyeğin Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın ortak vizyon ve misyonuna paralel olarak, sosyal sorunlara çözüm bulmak için fikir geliştiren girişimcilerin, bu fikirleri olgunlaştırmasını sağlayacak şekilde eğitim desteği veren, kuruluşların içinden ve dışından mentorlarla birlikte fikirlerin test edilebileceği, sonucunda da kendi girişimini hayata geçirilebileceği çekirdek sermayeye erişimi sağlayan bir sosyal girişim destekleme programıdır.

Program 2014 ve 2015 yıllarında hizmet vermiş ve 20’ye yakın sosyal girişimi desteklemiştir.

2009 yılında gerçekleşmiş olan Sosyal Girişimcilik Semineri, o dönemin başarılı sosyal girişimcilerini kampüste ağırlayan bir deneyim paylaşımı etkinliğidir.

2011 yılında gerçekleştirilen yarışmanın amacı; kırsal kalkınma, kamu hizmetlerinin daha efektif kullanılması ve eğitim alanlarında projeler ortaya koymak ve toplumsal fayda üretimine katkı sunmaktır. Aynı zamanda üniversite bünyesinde hem öğrenciler hem de akademik ve idari çalışanların gözünde sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak da amaçlar arasındadır.

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, çalışanları ve Hüsnü M. Özyeğin Vakfı bursiyerlerinin gönüllü desteğiyle geliştirilen iki haftalık atölyede, katılımcı lise öğrencilerinin üniversite ortamını deneyimleyerek üniversiteye gitme konusundaki motivasyonlarını arttırmak, farklı alanlarda çeşitli deneyimler yaşayarak psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamak hedefler arasında yer almaktadır.

Gerçekleştirilen bu atölyeler arasında eleştirel düşünme, işletme simülasyonu, kariyer planlama, vaka analizleri, takım çalışması, sanat, saha gezileri, spor, müzik vb. yer almaktadır.

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs tarafından 2008 yılında başlatılan  “10.000 Kadın” Sertifika Programı, Türkiye’de Üniversitemiz işbirliğiyle 2010 - 2014 yılları arasında hayata geçirildi. Proje, gelişmekte olan ülkelerde kadınların girişimcilik ve yöneticilik yönlerini güçlendirmeyi, kadın - erkek eşitsizliğini azaltarak paylaşımcı, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyor. Bununla birlikte projenin diğer hedefleri;

 • Kadınlara işletme ve yöneticilik eğitimleri vererek paylaşımcı ekonomik büyümeyi desteklemek,
 • Kadınların işlerini büyüterek yeni iş alanları yaratmasına ve ailelerine, toplumlarına ve uluslarına daha fazla zenginlik kazandırmalarına yardımcı olmak,
 • Yüksek kaliteli işletme eğitimi almamış girişimci kadınların kapasitelerini arttırmak ve onları güçlendirmek,
 • Mezunlara ağ oluşturma, mentörlük ve koçluk hizmetleri sunarak onları birer küresel oyuncu olma yolunda

destek sağlamaktır.

2014 yılında Türkiye’deki üniversite öğrencileri arasında çevre projeleri ve toplumsal projelere yönelik olarak gerçekleştirilmiş bir yarışmadır. ÖzÜ’den iki öğrenci grubu, kampüsü çevre konusunda daha bilinçli hale getirmek ve sürdürülebilir kampüs uygulamalarını desteklemek amacıyla tasarladıkları projeleriyle bu yarışmaya katılmışlar ve finale kalmışlardır. ÖzÜ’den katılan ekiplerden bir tanesi olan ÖzÜ Mobility, Boğaziçi Üniversitesi’nden katılan BounToGreen ekibiyle birlikte yarışmanın kazananı oldu ve Chicago Üniversitesi’nde gerçekleşen sürdürülebilirlik konulu kampa katılmaya hak kazandılar.