Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle tamamlanan “Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi (KIRKEP) Araştırma Raporu” lansmanı 22 Aralık günü Ankara’da gerçekleşti.

Lansman buluşmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün yetkililerinin yanısra kalkınma ajanslarından, bölgesel kalkınma idarelerinden, FAO, UNDP gibi uluslararası kuruluşlardan yüzü aşkın temsilcisi katıldı.

Rapor tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Üniversitemizin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Erdem, Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Araştırma Raporunun kıra ve kente dair gündelik yaşam pratiklerinin daha önce olmadığı kadar geçişkenlik arz ettiği bir dönemde kaleme alındığının altını çizdi. Erdem, araştırma raporunun kalkınma literatürüne ve politika yapıcılara katkı sağlayacağına inandığını belirterek, üniversitemizin akademik birikimi, deneyimi ve ağlarıyla ülkemizin refah düzeyinin yükselmesi ortak çabasının içinde olmaya devam edeceğini vurguladı.  Rektör yardımcımız sözlerini üniversitemiz bünyesinde bu yıl kurulan Tarım, Gıda ve Yerel Kalkınma Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nın (https://labs.ozyegin.edu.tr/loaf/)  bu vizyonun ve heyecanın somut bir ifadesi olduğunu belirterek tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de yaptığı açılış konuşmasında KIRKEP araştırma raporunun kırsal ve yerel kalkınma alanına önemli bir kaktı sağlayacağını, Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Araştırma raporunu hazırlayan üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Candan Türkkan ve Dr. Ali İlhan araştırma raporunun metodolojisi ve içeriği hakkımda katılımcılara bilgi verdi. Sürdürülebilirlik Platformundan Murat Bayramoğlu ve Okan Pala da, raporun ve bakanlıkla yapılan işbirliğinin Özyeğin Üniversitesi açısından taşıdığı anlama ve potansiyele işaret eden konuşmalar yaptılar. Raporun danışmanlarından Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan ise araştırma raporunu ortaya çıkarak güncel ihtiyaçlar çerçevesinde bir sunum gerçekleştirdi. Lansman buluşması katılımcılardan gelen soruların Dr. Candan Türkkan ve Dr. Ali İlhan tarafından yanıtlanmasıyla son buldu.

Türkiye’deki kır-kent ekonomilerinin entegrasyonu üzerine yapılan bu araştırma, ilçeler bazında entegrasyonu üretim, tüketim, demografi ve toplumsal yaşamın tezahürleri gibi farklı eksenlerde incelemiş ve bu eksenler üzerinden politika önerileri üretmiştir. Araştırma kapsamına dahil edilen 170 ilçenin entegrasyon düzeyleri 41 ayrı değişken üzerinden ölçülmüş ve sınıflandırılmıştır. Araştırma çalışması, kır-kent entegrasyonunu somut olarak ölçmeye odaklı bir yöntem ve değişken setinin geliştirilmesine de katkı sağlamıştır. Araştırma projesi akademi, sivil toplum ve politika yapıcılar için yerel ve kırsal kalkınmaya mekânsal düzlemde ve entegrasyon odaklı bir yaklaşım için tartışma alanı açmıştır.

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Faik Gür’ün de danışman olarak katkı verdiği KIRKEP Araştırma Projesi kalkınma sorunsalına ilçe odaklı yaklaşması, veri temelli entegrasyon tanımları geliştirmesi ve entegrasyon ile kalkınma arasındaki örüntülere ilişkin önermeler geliştirmesi açısından bundan sonraki akademik çalışmalara da ışık tutacaktır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.