Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu tarafından yürütülecek Kırsal ve Kentsel Ekonomilerinin Entegrasyonu Projesi başlatıldı.

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Faik Gür’ün akademik koordinasyonunda yürütülecek projede öğretim üyesi Dr. Candan Türkkan görev alacak. Projeye Sürdürülebilirlik Platformu ekibi katkı sağlayacak. Projede Türkiye'de yerel ve kırsal kalkınmanın sağlanması için kırsal ve kentsel ekonomilerin entegrasyonunun gerçekleştirilebilmesine yönelik öneriler sunulacak.  Bu çerçevede Bakanlıkça belirlenmiş 150’ye yakın ilçe için sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal değerlendirmelere dayanan bir kriterleme ve sınıflandırma modeli üretilecek.

Kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak görüşmeler, saha ziyaretleri ve verilerden elde edilecek bilgilerin analizine konu olacak çalışma, karar vericiler, politika yapıcılar ve uygulayıcılar için bütüncül ve topluluk temelli yerel kalkınma için yenilikçi bir bakış getirmeyi amaçlıyor. Yılsonunda  tamamlanması planlanan proje sonunda ortaya çıkacak manuel, bir kitapçıkta derlenerek ilgili tüm paydaşlarla ulaştırılacak ve Bakanlık ve Üniversitemizin ev sahipliğinde lansmanı yapılacak.

Detaylı bilgi için https://my.ozyegin.edu.tr/tr/duyurular/13602