Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın üçüncüsünün konusu “Türkiye'de İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve TOFAŞ Örneği” oldu.

TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar ve TOFAŞ Çevresel Sistemler Yöneticisi Volkan Varal’ın katıldığı bu konuşmada, Sn. Karacar sürdürülebilirliğin Türk iş dünyasının gündemine girişi ve yayılışı ile ilgili kendi deneyimlerini aktardıktan sonra stratejik olarak TOFAŞ’ın sürdürülebilirliğe bakışına değindi. Burada özellikle entegre raporlamanın öneminin altını çizdi. Sn. Varal ise pratik tarafta TOFAŞ’ın sürdürülebilirliğe bakışı ve sürdürülebilirliği nasıl ele aldığını anlattı.

Etklinliğin tamamını buradan izleyebilirsiniz.