Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları Alternatif Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli ile devam etti.

Dr. Öğr. Üyesi Göktürk Poyrazoğlu Hocamızın moderatörlüğünde düzenlenen panele Institute for Advanced Sustainability Studies’de Kıdemli Araştırmacı Dr. Sylvia Borbornus ve EPRA Elekrik ve Enerji Kurucu Ortağı ve Direktörü Dr. Osman Bülent Tör katıldılar. Panelde alternatif enerjinin sürdürülebilir kalkınma açısından önemi önce genel olarak daha sonra da Türkiye özelinde tartışıldı.

Panelin tamamını buradan izleyebilirsiniz.