ÖzÜ, sürdürülebilirlik konusunda hem üniversitenin bilgi birikimini arttırmak hem de bilgi yayılımını sağlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinliklerden bir tanesi “Sürdürülebilirlik Konuşmaları” seminer serisidir. Çok boyutlu bir konu olan sürdürülebilirliğin, farklı disiplinlerden konunun uzmanı konuşmacılar ile ele alındığı seminer serisi ayrıca katılımcı ve interaktif tartışmalarla da etkisini arttırmaktadır. Geçmişte düzenlenen ve gelecekte düzenlenecek etkinliklere buradan ulaşabilir, gelecekteki seminerlerden haberdar olmak için iletişim listemize kayıt olabilirsiniz.

Geçmiş Etkinliklerimiz

2022 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’nun Lansmanı

4 Ekim Salı, Özyeğin Üniversitesi

FAO önderliğinde hazırlanan 2022 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’nun lansman etkinliğini Özyeğin Üniversitesinin ev sahipliğinde 4 Ekim günü gerçekleştirildi.

Üniversitemiz öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği lansman etkinliği Rektör Prof. Dr. F. Esra Gençtürk ve FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinlik, FAO uzmanlarının rapora ilişkin aktarımlarının ardından FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık moderatörlüğünde Özyeğin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Faik Gür ve IFAD Türkiye Program Koordinatörü Taylan Kıymaz'ın katıldığı bir panelle son buldu.  2022 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu sağlıklı beslenmenin maliyeti ve karşılanabilirliğine ilişkin dünyadaki gıda güvenliği ve beslenme durumuna ilişkin son güncellemeleri sunması ve politika önerileri geliştirmesi açısından önem taşıyor. 2022 Dünya Gıda Günü kapsamında FAO, IFAD, WFP ve Özyeğin Üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla tanıtımı yapılan rapor, dünyadaki gıda ve beslenme durumunun derinlemesine tartışılmasına ve farkındalık yaratılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Sertifika Programı

22-26 Ağustos, Özyeğin Üniversitesi

Bu yıl 10.’sunu gerçekleştirilen “Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı” yoğunlukla kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma idareleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının ilgi gösterdiği sertifika programlarımız, bu yıl da yetkin akademisyenler tarafından verilecek derslere, sivil toplum kuruluşlarının ve üretici örgütlerinin temsilcilerinin saha deneyimlerini aktaracakları panellere, söyleşilere ve teknik gezilere ev sahipliği yaptı.

yaklaş2030 | co-art co-act Multidisipliner Sanat Atölyeleri

12-17 Mayıs, Özyeğin Üniversitesi

Elmas Deniz ile Video Atölyesi - Sentetik Su

“Elmas Deniz ile gerçekleştirilecek kolektif video atölyesinde, doğa - insan ilişkisini sanatsal bir perspektiften düşünmenin kendisi de incelenerek yeni bir bakışa zemin hazırlanacak. Bu ilişkinin farklı modlarını özellikle su odağında tartışmaya açacak atölyede, sanatın özgürleştiriciliği düşünme, eleştirellik ve çok boyutlu yaklaşım pratiğine katılımcılar ile taşınacak. Bu doğrultuda atölyede teknik bilgi öğreniminden ziyade bir sanatçı ile birlikte düşünme ve üretme deneyimi ön planda olacak.” 

Murat Germen ile Fotoğraf Atölyesi - Birleştirici Kent

“Kentler artık birleştirici olmak yerine ayrıştırıcı olmak, insanları bağımsızlaştırmak yerine külliyen bağımlı kılmak, insanların tüketim eğilimlerini öngörebilmek için kişisel / mahrem verileri toplayabilmek üzere esaret alanları olarak tasarlanıyor. Gözetim sistemleri güvenlik bahanesiyle kentleri teslim almış vaziyette; halbuki kentleri güvensiz hale getirenler, güvencesiz ve hakkaniyetsiz gelir dağılımının hakim olduğu ortamları yaratanların ve tek çözüm olarak güvenlik sistemleri kuranların ta kendileri. Bu atölye çalışmasının amacı kentlerin nasıl birleştirici yerler haline dönüştürülebileceğini tartışmak ve mevcut olumlu örnekleri irdeleyerek öneriler getirmektir.”

Detaylı Bilgi

yaklaş2030 | co-art co-act Murat Germen ile ‘Kent Hakkı’ Sohbeti

25 Nisan Pazartesi, Zoom Platformu

Yaklaş2030 co-art co-act projesi kapsamında gerçekleşecek sohbetlerin ikincisi, sanatçı Murat Germen ile “Kent Hakkı” başlığı altında gerçekleşti.

  • Kente katılım için yenilikçi yollar, türetici mekanlar ve kentte dayanışma ağları, 
  • Kent suçları ve kimi zaman suç ortağı konumunda kalan kentlinin psikolojisi, 
  • Antroposen çağı koşullarında sanat-bilim etkileşimi,

Murat Germen ve Özlem Bahadır neoliberal politikaların ve antroposen çağı dinamiklerinin karşısında kentlinin rahatsızlıklarını ve daha eşitlikçi, kapsayıcı bir kent için imkanları sanatın kolaylaştırıcılığıyla konuştu.

Detaylı Bilgi

yaklaş2030 | co-art co-act Elmas Deniz ile ‘Kayıp Sular’ Sohbeti

19 Nisan Pazartesi, Zoom Platformu

Antroposen x sanat ilişkisine odaklanan Co-Art Co-Act projesinin bu etkinliğinde, Okan Pala, Elmas Deniz’le insanın doğa üzerindeki müdahalesini ‘Kayıp Sular’ başlığı altında konuştu. Çalışmalarında insan-ekonomi-doğa etkileşimine eleştirel şekilde yaklaşan Deniz, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’ndeki Co-Art Co-Act seçkisinde de “Para Yoksa Su Yok” eseri ile yer alıyor. Sanatçı ile bu ve diğer eserleri üzerinden hem genel olarak kürsel sorunların çözümü için şart gözüken paradigma değişimi sürecinde sanatın rolü hem de insan-ekonomi-doğa etkileşimi üzerine odaklanan bir sohbet gerçekleşti.

Detaylı Bilgi

yaklaş2030 | co-art co-act ‘Küresel Sorunlarımız için Sanat Ne Yapabilir?’ Paneli

18 Nisan Pazartesi, Zoom Platformu

Türkçe-İngilizce simültane tercüme de sağlanacak olan panelde Özlem Bahadır ve Okan Pala küresel sorunlarımız için sanat ne yapabilir sorusunu Melis Cin, Hande Paker ve Faik Uyanık ile tartışıyor. Özellikle radikal imgeleme, eleştirel bilinç ve bağlantısal düşünme potansiyeli ile sanat, çok boyutlu sorunların anlaşılması ve çözümünde insan olan ile olmayan arasındaki bağlantıyı -yeniden- kurma anlamında önemli bir güç olabilir.

Detaylı Bilgi

İklim Travmasına Toplumsal Cinsiyet Lensinden Bakmak | Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi

22 Aralık Çarşamba, 12:40 – 13:30, Zoom Platformu

"İklim Travmasına Toplumsal Cinsiyet Lensinden Bakmak" başlıklı Sürdürülebilirlik Konuşması’nda, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, SU Gender Merkezi’nde Marie Curie Akademi üyesi olarak toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalarını sürdüren Deniz Gündoğan İbrişim’i konuk ettik.

Bu konuşmada Antroposen teriminin tanımı ve başlangıç senaryolarından yola çıkarak bu terimin bize önerdiği farklı bir şiddet ve travma biçimini, iklim şiddetini ve iklim travmasını konuştuk. Çoğu durumda gösterişli, seyirlik ve ani seyretmeyen iklim şiddetini ve iklim travmasını, işaret ettiği kederlenme ve yas tutma biçimlerini tartışırken sürdürülebilirlik çerçevesindeki  aciliyetine değindik. Daha da önemlisi, toplumsal, ekonomik, coğrafi, sınıfsal, etnik ve cinsiyete dayalı bütün ayrımlardan azade bir iklim travmasından bahsedemeyeceğimizin altını çizdik ve iklim travmasına toplumsal cinsiyet perspektifinden baktık.

İleri ve Geri Dönüşüm Odaklı Üretim Pratikleri | Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi

9 Aralık Perşembe, 12:40 – 13:30, Zoom Platformu

‘’İleri ve Geri Dönüşüm Odaklı Üretim Pratikleri’’ başlıklı Sürdürülebilirlik Konuşması’nda, sürdürülebilirlik ve sanat üzerine yaratıcı çalışmalar yapmak üzere kurulan, sürdürülebilir ve estetik ürün üretme pratiğini merkezine alan sosyal girişim Ottan Studio’nun kurucusu Ayşe Yılmaz’ı konuk ettik.

2030'a Yenilenebilir Enerji Penceresinden Bakış | Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi

1 Aralık Çarşamba, 12:40 – 13:30

ÖzÜ-X B27

’'2030'a Yenilenebilir Enerji Penceresinden Bakış’’ başlıklı Sürdürülebilirlik Konuşması’nda, Özyeğin Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Göktürk Poyrazoğlu’nu konuk ettik.

Detaylı Bilgi

Nedir Bu İklim Krizi Dediğimiz? | Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi

25 Kasım Perşembe, 12:40 – 13:30

Zoom Platformu

‘’Nedir Bu İklim Krizi Dediğimiz?’’ başlıklı Sürdürülebilirlik Konuşması’nda, Birleşik Krallık merkezli bir düşünce kuruluşu olan E3G’de enerji dönüşümü araştırmacısı olarak görev yapan Öykü Şenlen Gündoğan’ı konuk ettik. 

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları Serisi | 2021-2022 Güz Dönemi Programı

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu olarak, sürdürülebilirlik konusunda hem üniversitenin bilgi birikimini arttırmak hem de bilgi yayılımını sağlamak üzere düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerden biri de “Sürdürülebilirlik Konuşmaları” seminer serisidir. Çok katmanlı kompleks bir konu olan sürdürülebilirliğin, farklı disiplinlerden konuya yenilikçi yaklaşımlarla dokunan konuşmacılar ile ele alındığı seminer serisi ayrıca zemin hazırladığı interaktif tartışmalarla da etkisini arttırmaktadır. 

Detaylı Bilgi

Sanat Aracılığıyla Ortak Geleceğimizi Düşünmek

2021 Oryantasyon Programı bu yıl pandemi sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik Platformu olarak Dünya Saati etkinlikleri programı çerçevesinde, ‘Sanat Aracılığıyla Ortak Geleceğimizi Düşünmek’ başlığı altında 7 eşzamanlı çevrimiçi atölye gerçekleştirdik.

İklim krizi çağında sanatın ne anlam ifade edeceğinden başlayarak, yoksulluk, eğitim, açlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksulluk, kent vb ortak geleceğimizi şekillendiren konuları üniversite koridorlarında yer alan eserler ve güncel sanat hareketleri üzerinden konuştuk.

#sanat #antroposen #atroposençağı #ortakgelecek

Detaylı Bilgi

2C1N Projesi’nin Pilot Çalışması Tamamlandı

ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu olarak akademik partnerliğini üstlendiğimiz 2C1N Projesi’nin pilot çalışması tamamlandı. 

Özyeğin Üniversitesi ve Zorlu Holding’in paydaşlarından olduğu, 90 liseli gencin değişim taleplerini uluslararası karar vericilere iletmek üzere hazırladıkları raporun lansman etkinliği 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü’nde Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşti. Etkinliğin kaydını Simurg Derneği Youtube kanalından izleyebilirsiniz. 

Proje raporlarına ulaşmak için https://2c1night.org/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

“Bir Üniversite Öğrencisi Atalık Bir Tohum Türünün Yok Olmasını Engelleyebilir Mi?” - Dünya Çevre Günü Özel Etkinliği

Dünya Çevre Günü’ne özel gerçekleştirdiğimiz “Bir Üniversite Öğrencisi Atalık Bir Tohum Türünün Yok Olmasını Engelleyebilir Mi?” adlı konuşmada üniversitemizde Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Fırat Karakurt ile kendisi ve yaşadığı bölgeye özgü atalık tohumların peşindeki hikayesini dinledik. Bu hikayede neden tohumun peşinde yola düştüğünden, atıklarla mücadelesine, karşılaştığı zorluklardan, bu konu ile ilgili geleceğe yönelik planlarına yolculuğunun pek çok boyutu üzerine sohbet ettik.

 

Sürdürülebilirlik Sohbetleri İlham Serisi – 5 Sürdürülebilirliği Deneyim Üzerinden Tasarlamak

21 Mayıs Cuma, 16:40 – 17:30

Zoom Platformu

Sürdürülebilirlik Sohbetleri - İlham Serisi'ne ‘Sürdürülebilirliği Deneyim Üzerinden Tasarlamak’ konuşmasıyla devam ettik. Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nü bitiren  kültürel mirasımızı yöreselden evrensele taşıyan dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, bu söyleşinin konuğu oldu. New York Moda Haftası, Christie’s Müzayede Evi ve Lozan Tekstil Bienali gibi çok sayıda sanat kuruluşu ve moda haftalarında yer alan sanatçı ile; işlevsel sürdürebilir sanat, kültürel miras, gelenek ve göreneklerin sanat ve moda üzerindeki etkilerini konuştuk.

Sürdürülebilirlik Sohbetleri İlham Serisi – 4 Sürdürülebilir Moda ve Etik Üretim Anlayışı

28 Nisan Çarşamba, 16:40 – 17:30

Zoom Platformu

Sürdürülebilirlik Sohbetleri - İlham Serisi'ne ‘Sürdürülebilir Moda ve Etik Üretim Anlayışı’ konuşmasıyla devam ettik. Barbican Centre, İstanbul Bienali, WWF ve Uluslararası Af Örgütü gibi farklı alanlarda yaptığı işbirlikleri ile çalışmalarını sürdüren Reflect Studio’da Tasarım Ekibi ve Sürdürülebilirlik Takım Lideri olarak yer alan Serra Türkün, bu söyleşinin konuğu oldu. Sürdürülebilir moda, etik üretim anlayışı, tekstil sektörü ve bu alandaki yeni girişimler söyleşinin odak noktaları olarak tartışmaya açıldı.

Sürdürülebilirlik Sohbetleri İlham Serisi – 3 Yerellik ve Evrensellik - Tohumun İzinden, Toprağın Düzünden Yaratılan Bir..

15 Nisan Perşembe, 16:40 – 17:30

Zoom Platformu

Sürdürülebilirlik Sohbetleri - İlham Serisi'ni ‘Yerellik ve Evrensellik - Tohumun İzinden, Toprağın Düzünden Yaratılan Bir Güçlenme Hikayesi’ başlıklı konuşmayla devam ettirdik. Söyleşimizin konuğu İlhan Koçulu, Kars’ın Boğatepe Köyü’nde başlayan ve yerelde yarattıkları etkiyle hepimize ilham kaynağı olan topluluk temelli bir güçlenme deneyimini aktardı. Gıda güvenliği, yoksullukla mücadele, kadınların güçlenmesi, kadim tarım yöntemlerinin işlerliği ve örgütlenme söyleşinin ana konuları oldu.

Sürdürülebilirlik Sohbetleri İlham Serisi – 2 Kadının Güçlendirilmesi ve Temiz Gıdaya Erişim Odaklı Yerel Yönetim Anlayışı

30 Mart Salı, 14:30 – 16:00

Zoom Platformu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın konuşmacılığını yaptığı Sürdürülebilirlik Sohbetleri İlham Serisi'nin ikinci webinarı “Kadının Güçlendirilmesi ve Temiz Gıdaya Erişim Odaklı Yerel Yönetim Anlayışı:  Mezitli Belediyesi Örneği” , 30 Mart Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Sürdürülebilirlik Platformu’ndan Murat Bayramoğlu’nun kolaylaştırıcılığında gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirlik Sohbetleri İlham Serisi – 1 Elibelinde Tarım: Tarımda Bir Kadın Girişimi Örneği

9 Mart Salı, 15:40 – 16:30

Zoom Platformu

Elibelinde Tarım'ın kurucusu olan Aslı Aksoy'un konuşmacılığını yaptığı Sürdürülebilirlik Sohbetleri İlham Serisi'nin ilk webinarı “Elibelinde Tarım: Tarımda Bir Kadın Girişimi Örneği” , 9 Mart Salı günü 15.40-16.30 saatleri arasında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Candan Türkkan kolaylaştırıcılığında Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirlik Sohbetleri - İlham Serisi | 2021 Bahar Dönemi Programı

Zoom Platformu

Dünyamızın karşı karşıya olduğu karmaşık sorunlara dair farkındalığımızı arttırmak için düzenlemekte olduğumuz “Sürdürülebilirlik Konuşmaları” seminer serisi, bu sene daha interaktif bir yapı ile “Sürdürülebilirlik Sohbetleri” olarak devam ediyor. Yapısal bu değişikliğe ek içerik olarak da farkındalık arttırmanın yanında bizlere ilham vererek davranış değişikliğine yol açmasını umduğumuz seri bu sene İlham temasıyla Bahar döneminde başlıyor.

Detaylı Bilgi

Salgın ve Sorumluluk: Şirket, Toplum, Devlet - Sürdürülebilirlik Konuşmaları 15 Webinar

15 Temmuz 15:00 - 16:00 

Zoom Platformu

Sürdürülebilirlik Konuşmaları” serisinin 15.si pandemi koşullarında şirketlerin toplum yararına dönük davranışlarına odaklanacak. Panelin kolaylaştırıcısı Prof. Dr. Ümit Özlale (Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı) panelistler ise Yasemin Sırali (Özyeğin Sosyal Yatırımlar), Doç. Dr. Evren Balta (Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı) ve Dr. Emre Soyer (Soyer Decision Advisory).

Detaylı Bilgi

Pandemi Koşullarında Yeni Bir Gıda Rejiminin Olanakları- Sürdürülebilirlik Konuşmaları 14 Webinar

04 Mayıs 17:30 - 18:30 

Zoom Platformu

 Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi ortaklarından Orkun Doğan ve Olcay Bingöl’ün konuşmacılığını yaptığı Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın 14.sü “Pandemi Koşullarında Yeni Bir Gıda Rejiminin Olanakları” konuşması, 4 Mayıs Pazartesi günü 17.30-18.30 saatleri arasında Sürdürülebilirlik Platformu'ndan Murat Bayramoğlu'nun kolaylaştırıcılığında Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 13- Pandemiden Post-Pandemiye Tarım ve Gıdanın Geleceği

27 Nisan Pazartesi, 14:30-15:30

Zoom Platformu

Sürdürülebilirlik Konuşmaları serisinin 13.sünde pandemiyle birlikte derinleşen kriz koşullarından post-  pandemi sürecine yönelik olası senaryolara uzanan bir çerçevede tarım ve gıdanın geleceği konusuna odaklanıldı. Konuklarımız Yerküre Yerel Çalışmaları Kooperatifi’nden bağımsız araştırmacı Dr. Atakan Büke ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Dr. Aylin Topal oldu. Söyleşinin kolaylaştırıcılığını Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Faik Gür üstlendi.

Detaylı Bilgi

“Sürdürülebilirlik için Olanaklar ve Açmazlar: Gıda Güvenliği” / Prof. Dr. Mustafa Koç, Ryerson Üniversitesi

13 Nisan Pazartesi, 18:00-19:00

Zoom Platformu

Sürdürülebilirlik Konuşmaları serisinin 12.sinde gıda güvencesi ve güvenliği konularına odaklandık. Etkinliğin konuşmacısı, Ryerson Üniversitesi öğretim görevlisi ve International Sociological Association Araştırma Komitesi Üyesi Prof. Mustafa Koç oldu. Konuşma Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Candan Türkkan'ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirildi. 

 

 

Detaylı Bilgi

İnsan Odaklı Tasarım Atölyesi - Biyofilik Tasarım Atölye Programı

17 Aralık Salı, 09:30 – 13:30

Özyegin Üniversitesi ÖzÜ X - B04

‘İnsan Odaklı Tasarım’ başlıklı Biyofilik Tasarım Atölyesi 17 Aralık Salı günü ÖzÜ X’te gerçekleşti. Interface firmasından Neslihan Küçükaslan’ın biyofili, biyofilik tasarım ve biyofilik tasarımın gelecekteki önemine vurgu yaptığı açılış sunumunun ardından öğrenciler gruplara ayrılarak verilen hazır kat planı üzerinde seçtikleri biyofilik tasarım prensiplerini uygulamaya başladılar. Atölye öğrencilerin maket ve eskiz çalışmalarını sunmasıyla sona erdi.

Sürdürülebilirlik Atölyesi - İklim Değişikliği ve İş Dünyası: Şirketler İçin Risk mi Fırsat mı? Sertifikalı Atölye Programı

14 Aralık 2019 Cumartesi, 09:30 – 17:30

Özyegin Üniversitesi ÖzÜ X - B27

‘İklim Değişikliği ve İş Dünyası: Şirketler için Risk mi Fırsat mı?’ başlıklı Sürdürülebilirlik Atölyesi 14 Aralık Cumartesi ÖzÜ X’te gerçekleşti. Profesyonel Gelişim ve Sektörel Eğitim Koordinatörü Melda Alpaydın, Sürdürülebilirlik Platformu Eğitim Koordinatörü Dr Damla Durak Uşar ve TSKB Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Ceo’su Dr Kubilay Kavak’ın sunumlarının ardından gruplar vaka çalışmalarına başladı. Günün sonunda her grup vaka çalışmalarının sunumunu yaptı ve sertifika takdimi ile atölye sona erdi.

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 11 - 'ATIK'

29 Kasım Cuma, 13:00 – 14:00

Özyegin Üniversitesi ÖzÜ X - B27

HSE'nin koordinatörü Hikmet Taşdemir’in konuşmacılığını yaptığı Sürdürülebilirlik Konuşmaları serisinin 11.si olan ‘Atık’ bugün gerçekleşti. Konuşma boyunca Özyeğin’in atıkları, atık döngüsü, geri dönüşüm ve ileri dönüşümdeki uygulamaları hakkında sohbet ettik.

Sürdürülebilirlik Çalıştayları 1 - Ulaşımda Sosyo-Teknik Etkileşimler | İnsan x Taşıt x Mobil Teknolojiler

31 Ekim 2019, ÖzÜ - X, 09:30 - 16:00

31 Ekim Dünya Kentler Günü’nde Ulaşımda Sosyo-Teknik Etkileşimler Çalıştayı Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu ile gerçekleştirildi. Bu çalıştay ile kentsel ulaşım teknolojilerinin adaptasyonu sürecinde paydaşlar arasındaki iletişim problemlerinden kaynaklanan boşluğun kapatılması amaçlandı. Kentsel ulaşım ve hareketlilik alanında katılımcıların çeşitliliği hedeflendi. 18 katılımcının 4’ü İBB; 10’u sektör; 3’ü de STK üst düzey temsilcisiydi. Sektör temsilcileri de kendi içerisinde çeşitlilik gösterdi. Ausis, Zuppin, Rezervist, Zipcar, E-şarj, İDO, İETT, Oto Koç, Volvo, Siemens Mobility Ulaşım Sistemleri.

Çalıştay Ebru Tekin Bilbil, Okan Pala, Özlem Bahadır, Damla Durak Uşar tarafından yürütüldü. 

Türkiye'de Tarım, Gıda ve Değişen/meyen Pratikler

16 Ekim 2019 - Dünya Gıda Günü Konferansı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Bu bağlamda, Özyeğin Üniversitesi bünyesinde, 2030 yılına kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirmeyi ve başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yıl boyunca yeterli besine sahip olmasını amaçlayan Açlığa Son (Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 2) kapsamındaki alt hedefleri tartışmak adına "Türkiye'de Tarım, Gıda ve Değişen/meyen Pratikler" başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Konferansta, Türkiye’deki tarımsal dönüşümün farklı yönleri ile gıda sistemleri arasındaki ilişki incelendi.

6. Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

9 - 13 Eylül 2019 

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde “Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı 9 - 13 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. 

Bu yıl 6.sı düzenlediğimiz sertifika programı, alanlarında yetkin akademisyenler tarafından verilen derslerle beraber, 3 panel, 2 atölye çalışması ve 1 teknik geziye de ev sahipliği yaptı.

Program sonunda katılımcılar Özyeğin Üniversitesi Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifikası’nı almaya hak kazandılar.

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 10 - İnsani Gelişmişlik ve Yetenek Yaklaşımı: Türkiye'de Eşitsizlikler

16 Nisan 2019, ÖzÜ - X,  14:00 - 15:00

Sürdürülebilirlik Konuşmaları seminer serisi, Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu tarafından, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi.  Serinin onuncu konuşmasının konuğu Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı üniversitenin Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci.  Prof Uyan Semerci, İngilizce olarak gerçekleştirdiği konuşmasında insani gelişmişlik kavramı üzerinde durup, Türkiye'yi bu kavram çerçevesinde değerlendirdi. Bu değerlendirmesinde kırılgan gruplar üzerinde (örneğin çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği bağlamında çocuklar) bilgilerini paylaşıldı.

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 9 - Çevre Sorunları, Temiz Enerji ve İş Dünyasının Rolü

2 Nisan 2019, ÖzÜ - X, 09:30 - 10:30

Sürdürülebilirlik Konuşmaları seminer serisi, Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu tarafından, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi.  Serinin sekizincisinin konuğu Ernst & Young, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörü, Richard Betts. Sayın Betts konuşmasında güncel çevre sorunları hakkında bilgi verip bu sorunların çözümü için alternatif enerjinin kullanımı konusuna odaklandı. Daha sonra da alternatif enerji hususunda iş dünyasının yapabileceklerini anlattı. 

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 8 - Çiftlikten Sofralara Sürdürülebilirlik - SÜTAŞ

15 Mart 2019, ÖzÜ - X, 12:30 - 13:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın dokuzuncusundaki konuğumuz Sütaş oldu. Sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmaları olan firmanın Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Sayın Fatma Can Sağlık iklim değişikliği ve bunun taım sektörü üzerindeki etkisine değinerek sürdürülebilirliğin önemini vurguladı. Daha sonra Sütaş'ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve faaliyetlerini anlatan Sn Sağlık, Sütaş’ın uyguladığı Çiftikten Sofralara entegre iş modelinin aynı zamanda, sütçülükte döngüselliğe ve biyoekonomiye geçişe nasıl olanak tanıdığını anlattı.

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 7 - Dünya’da ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyaset

6 Mart 2019, ÖzÜ - X,  11:00 - 12:00

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın yedincisi Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri özelinde Gülseren Onanç’ın "Dünya’da ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyaset" konulu konuşması ile gerçekleştiriliyor.

Gülseren Onanç, konuşmasında Dünya'da ve Türkiye’de kadına yönelik eşitsizlik ve adaletsizliklerden bahsedip siyasete katılımda kadının önündeki engellerin neler olduğuna değindi. Akabinde dünyada yükselen kadın dalgasının neden önemli olduğunu anlatarak bireylere düşen sorumlulukların altını çizdi.  

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 6 - Çevre ve İnsan: Sunum ve Fotoğraf Sergisi

20 Şubat 2019, Forum Alanı
Sunum: 13:00 - 14:00
Fotoğraf Sergisi Açılışı: 14:15

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın altıncısı mezunlarımızdan Utku Kuran'ın Tanzanya'daki çevre sorunları ile ilgili sunumu ve fotoğraf sergisi ile gerçekleştirildi.  Fotoğraf sergisi 6 Mart 2019 tarihine kadar gezilebilecek şekilde düzenlendi.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 5 - Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği

19 Aralık 2018 - 09:30 - 12:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın beşincisinin konusu çevre kirliliği ve iklim değişikliğiydi.

Detaylı Bilgi

Özyeğin Üniversitesi – TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu İlk Çalışmasının Bulgularını Paylaştı

14 Aralık 2018 - 09:30 - 12:30

10. yılını kutlayan Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD’ın ortak girişimi olan Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nun (SKF) ilk bilimsel araştırması olan “Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması: Kimya, Petrol ve Kauçuk/Plastik Sektörleri” Toplantısı, 14 Aralık 2018 tarihinde 09.30 - 12.00 saatleri arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu’nda (Taksim) gerçekleştirildi. 

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 4 - Dünya Toprak Günü Etkinliği - Toprak ve Gıda

5 Aralık 2018 - 13:40 - 14:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın dördüncüsü Dünya Toprak Günü’nde “Toprak ve Gıda” başlığı ile düzenlendi.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 3 - Türkiye’deki İşletmelerde ve TOFAŞ’ta Sürdürülebilirlik

14 Kasım 2018 - 13:40 - 14:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleriçerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın üçüncüsünün konusu “Türkiye'de İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve TOFAŞ Örneği” oldu.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 2 - Alternatif Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma

31 Ekim 2018 - 13:40 - 14:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları Alternatif Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli ile devam etti.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 1 - Mavi Gezegen mi Plastik Gezegen mi?

25 Ekim 2018 - 13:40 - 14:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alan ve sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirerek ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları düzenliyor.  Serinin ilk konuğu Deniz Temiz TÜRMEPA Derneği Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Şeyda Dağdeviren Hill oldu.

Detaylı Bilgi

Küresel Hedeflere Erişmede Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyasının Rolleri ve İşbirliği Semineri

17 Mayıs 2018

TÜSİAD – ÖzÜ Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nun düzenlediği Sürdürülebilirlik Seminer Serisi, TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma, Girişimcilik ve Yatırım Ortamı’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çele ile devam ediyor. Melda Çele 17 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:45'de ÖzÜ-X Binası, B27 Tasarım Alanı’nda “Küresel Hedeflere Erişmede Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyasının Rolleri ve İşbirliği” konusunda yaptığı konuşma ile tüm öğrencilerimizi bilgilendirmiştir.   Sunumun ardından öğrencilerimizin sorduğu soruları yanıtlayan Sayın Çele’nin sunumu, öğrencilerimizle keyifli bir sohbetin ardından sona ermiştir.

Tasarım Alanı’nda İklim Değişikliği ile Mücadele Politikalarının Ekonomisi Semineri

8 Mayıs 2018

Doç. Dr. Voyvoda 8 Mayıs 2018 Salı günü saat 14:00'te ÖzÜ-X Binası, B27 Tasarım Alanı’nda İklim Değişikliği ile Mücadele Politikalarının Ekonomisi konusunda çok aydınlatıcı bir konuşma yapmıştır. Doç. Dr. Voyvoda konuşmasında Paris Anlaşması’nı izleyen dönemde, Türkiye’nin de giderek ekonominin karbon yoğunluğunu azaltma yönündeki küresel eğilime katılması gerekliliğinden yola çıkarak, Türkiye’de İklim Dostu Kalkınma için bir makroekonomik değerlendirme yapmış ve şu sorulara yanıt aramıştır:

  • 2oC hedefi kapsamında Türkiye’nin sorumlulukları nelerdir? Emisyon azaltım hedefi nedir? Ne olabilir?
  • Bu azaltım hedefini gerçekleştirebilmek için izlenecek politikalar paketinin unsurları neler olmalıdır?
  • Bu politikaların ekonomik etkileri orta – uzun dönemde neler olacaktır?

Okyanuslardaki Plastik Kirliliği Semineri

22 Mart 2018

Sürdürülebilirlik Seminer Serisi, Okyanuslardaki plastik kirliliğine dikkat çeken isimlerin başında gelen ve çevre sorunları üzerine çığır açıcı projeleri ile bilinen Douglas Woodring ile Dünya Su Günü’nde başladı. Douglas Woodring konuşmasında çarpıcı örneklerle okyanuslardaki plastik kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.  Daha sonra bu kirliliğin kaynaklarını ortaya koyup, kendisinin ve başkanı olduğu Ocean Recovery Alliance’ın bu soruna çözüm için neler yaptığından ve herkesin bu sürece nasıl katkıda bulunabileceğini anlattı.  Seminer çok verimli bir soru cevap bölümü ile sona erdi.