13.1 Tüm ülkelerde iklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesinin güçlendirilmesi

13.2 İklim değişikliğine yönelik önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil edilmesi

13.3 İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine  uyum ve  erken uyarı konularında eğitim, farkındalık oluşturma ile  bireysel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

13.a Anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve Yeşil İklim Fonu’nun sermaye oluşumunun bir an önce tamamlanmasıyla işler hale getirilmesi amacıyla  2020 yılı itibarıyla tüm kaynaklardan  yıllık 100 milyar ABD Dolarının ortaklaşa harekete geçirilmesi amacına yönelik Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında gelişmiş ülkelerce verilen taahhüdün yerine getirilmesi

13.b En az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde kadınlar, gençler ile yerel ve marjinal topluluklara odaklanılarak  iklim değişikliğine yönelik planlama ve yönetim için kapasite artıracak mekanizmaların teşvik edilmesi

* Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin, iklim değişikliğine karşı küresel yanıtın müzakere edilmesine yönelik başlıca uluslararası hükümetlerarası forum olduğunu kabul etmek.