Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Toplumsal normlar yüzünden ortaya çıkan cinsiyet eşitsizliği özellikle kadınların araştırma ve...
Çalışmanın amacında kültürel miras olarak bostanların ve özellikle İstanbul'daki bazı...
Dünyadaki çalışma mekânları konusundaki gelişmeler ışığında, akıllı ofislerdeki esnek çalışma...
Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması...
Proje kapsamında üç farklı uygulama binasında toplam 13 milyon Euro’luk bir yatırım...

Pages