Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Proje konusu ve çıktıları, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010-2014)...
Projede gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme tahminlerinin iyileştirilmesi hedeflenmekte, standart...
Bu projenin amacı  firmalar arası stratejik etkileşimlerin işletmelerin sürdürülebilirlik...
Çalışma kapsamında İspanya’dan özgün bir güneş bilinçli mimari örneği detaylı bir biçimde...
Beton alanında yapılan son araştırmalar, çatlaklara herhangi bir dış uygulama yapılmadan kendini...
Bu proje ekonomik cinsiyet eşitsizliğinin kadınlar tarafından kurulan girişimleri erkekler...
Bu proje inşaat projeleri için yeni bir entegre 3D planlama ve kontrol ortamı sunuyor.
Değişen çalışma mekanlarındaki düzenlemeler ile iç ortam koşullarının çalışan memnuniyetine...
Bu proje Türkiye’de iş pazarına katılımın, işsizlik oranının ve maaşların eğitim ve cinsiyet ile...
Temiz enerji kullanımını, sürdürülebilir şehir ve çevreyi desteklemek için gayrimenkulün çevreye...

Pages