Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Projenin amacı evliliğin ilk yıllarında evlilik uyumunun zaman içinde değişimini ve sosyo-...
Bu projenin amacı ulusal düzeyde bina enerji performansı gereksinimlerini ve yasal zorunlulukları...
Köy tasarım rehberlerinin ülkemizde kullanabilirliğinin araştırılması çalışmanın amacıdır.
Bu projede son on yılda büyük göç akınlarına uğrayan Türkiye’de göçmenlerin statüleri, demografik...
Proje kapsamında beş farklı iklim bölgesinde bulunan ve farklı inşaat kültüründen gelen değişik...
Ülkemizde hane halkı tasarruf oranları zaman içerisinde düşme eğilimi göstermektedir.
Kırklareli İli örneğinde Yeşil alanların zaman içerisinde ihtiyaca bağlı olarak fonksiyonlarının...
Amaç: Geleneksel konutlar ile modern yapım tekniği ve malzemesi ile inşa edilmiş konutlar...
Proje amacı sit alanı olarak koruma altında olan eski ve gelişmeye açık yeni yerleşime sahip...
Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması...

Pages