Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Bu makale yerel mimarlık bilgisinden gelecekte nasıl yararlanabileceğini araştırmaktadır.
Proje Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün...
Bu projede, Türkiye bina iyileştirme çalışmaları için yerel fırsat ve kısıtlar göz önüne alınarak...
Projenin amacı, Ufuk 2020 Akıllı Şehirler ve Verimli Binalar tematik alanlarında üniversite, sanayi...
Bu projenin amacı, sürdürülebilirlik ve finansal performans arasındaki ilişkinin global çerçevede...
Projenin amacı, altyapı fonları ve yaş tabanlı fon ürünlerinin oluşturulması, emeklilik ve portföy...
Bu projenin amacı, minimal invaziv tıbbi müdahalelerde kullanılabilecek aktif bir kateter sistemi...
Yaratıcı endüstriler sektöründe faaliyet gösteren tasarımcıların, mühendislerin ve...
Bu projede evlenme ve eş seçim kararlarının trendleri yaşa, eğitime ve cinsiyete göre...
Bu projenin amacı ulusal düzeyde bina enerji performansı gereksinimlerini ve yasal zorunlulukları...

Pages