Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Ultrasonik görüntüleme sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Projenin amacı kurumsal yönetimin gözardı edilmesinin 2007-2008 global krizin çıkmasındaki...
Bu projenin amacı iş döngülerinde emlak fiyatlarındaki değişkenliklerinin sebeplerini araştırmaktır.
Günümüz koşullarında, tasarım üretiminin sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi kaçınılmaz...
Amaçlar: tarihi ve günümüz konutlarının enerji verimliliğini araştırmak;  kullanıcı davranışının...
AB’ye Türkiye’nin olası üyelik durumunda konu ile ilgili AB mevzuatının Türk avukatlarının...
Genetiği değiştirilmiş tohum; tarımsal üretkenliği artırma potansiyeli olan fakat sağlık ve çevre (...
Bu çalışmanın birinci amacı erken çocukluk döneminde (12-36 aylık) birincil bakım sağlayan...
Çalışmada Kırklareli İli örneğinde parklardaki kullanımları belirlemede bitkilerin görsel...
Geleneksel çevrelerin incelenmesi, korunması ve geleceğe aktarılmasını hedefleyen çalışma önemli...

Pages