Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Ekolojik planlamalarda farklı peyzaj formasyonlarının tespiti şarttır. Bunlar doğal, kentsel ya da...
Çalışma; Katmanlı bir kent olarak İstanbul’u anlamak, sorgulamak ve tartışmak üzere  düzenlenen...
Günümüzde mimari tasarımı etkileyen en önemli kriterlerden biri sürdürülebilir tasarım...
Proje Sulh ve Adalet alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün...
Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nden gelen göç Avrupa içindeki başlıca göç dalgalarından birine...
Araştırmanın amacı akıllı binalarda kullanıcının üretkenliğini ve refahını arttırmaya yönelik...
Projenin amacı kadın girişimci adaylarına ve girişimcilere mentörlük yapmak ve onlara gerekli...
Projenin amacı finansal istikrarın takibi ve gerektiğinde önlemlerin alınabilmesi için gerekli olan...

Pages