Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Projenin amacı Türkiye'de 11 ilde Kadın Girişimcilerin işlerini oluştururken ve büyütürken...
İnsanların tam vücut hareketlerini postural dinamik pertürbasyonlarla başa çıkmaya uyarlamak için...
Afetlerin son yıllarda giderek artan sayısı ve etkileri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde,...
Temiz enerji kullanımını, sürdürülebilir şehir ve çevreyi desteklemek için gayrimenkulün çevreye...
Bu proje, Türkiye’de 1945-2016 yılları arasında, toplam faktör verimliliği, istihdam oranı ve...
Proje şirketlerinin araştırma alanına yaptıkları yatırımları inovasyona dönüşmesinde girişimcilerin...
Proje adalete erişimi güç veya imkansız kişilere adalete erişme imkanı sağlayarak, eşitliğe hizmet...
Bu araştırma, 20 ülkeden araştırmacının yer aldığı bir araştırma grubunun yürüttüğü, ergen ve genç...

Pages