Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Bu proje kadınların eğitimde elde ettikleri ilerlemelere karşın, bunun ücretlerine neden beklenen...
Çalışmada Belgrad Ormanı örneğinde kültürel ekosistem hizmetlerinde rekreasyonel kullanımın...
Çalışma alanı seçimi, hareketlilik seviyesi ve çalışan memnuniyetini etkileyen faktörlerin ortaya...
Proje sulh ve adalet alanına ilişkin olup, hukukta her alanda kaynak ülke olan Alman hukukunun ceza...
Bu proje, Türkiye’deki askeri darbeleri konu edinen romanlara odaklanarak, edebiyatta saklı...
Kadın yazarların görünürlüğü konusundaki eşitsizlik tüm dünyada önemli bir problemdir.
Projenin amacı Türkiye'de 11 ilde Kadın Girişimcilerin işlerini oluştururken ve büyütürken...
İnsanların tam vücut hareketlerini postural dinamik pertürbasyonlarla başa çıkmaya uyarlamak için...
Çalışma, mimarlık programları aracılığı ile Türkiye mimarlık eğitimi içinde “ekoloji”nin izini...
Proje ÖzÜ Alman Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bir yayın organı olup, her yıl 2 cilt...

Pages