Bu sayfada Özyeğin Üniversitesi’nde ‘sürdürülebilirlik’ ile ilgili yapılan çalışmaların bir envanteri bulunmaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırmalar, yayın, alan çalışmaları, bilimsel toplantı ve derslerin dışındaki eğitim (çalıştay/staj/film/video gibi…) çıktılarını kapsamaktadır.

Aşağıda yer alan filtreler ve arama araçlarıyla çalışmalar içerisinde arama yapılabilmektedir.  Çalışmalar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne, çalışmanın durumuna (devam etmekte olan, tamamlanmış ve sürekli) ve çalışmanın çıktısına göre filtrelenebilmekte, ayrıca, çalışmanın başlığında arama yapılabilmektedir. 

Çalışmaların başlığına tıklandığında açılan çalışmaların kendi sayfalarında, çalışmanın açıklaması, bulguları ve çalışma yürütücüsünün iletişim bilgileri de daha detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar için sunulmuştur. 

Proje amacı sit alanı olarak koruma altında olan eski ve gelişmeye açık yeni yerleşime sahip...
Bu makale yerel mimarlık bilgisinden gelecekte nasıl yararlanabileceğini araştırmaktadır.
Günümüzde mimari tasarımı etkileyen en önemli kriterlerden biri sürdürülebilir tasarım...
Çalışma, mimarlık programları aracılığı ile Türkiye mimarlık eğitimi içinde “ekoloji”nin izini...
Mimari proje yarışmaları mimarların yanı sıra makine, inşaat ve tesisat mühendislerinin, peyzaj...
Çalışma kapsamında İspanya’dan özgün bir güneş bilinçli mimari örneği detaylı bir biçimde...
Projenin amacı, altyapı fonları ve yaş tabanlı fon ürünlerinin oluşturulması, emeklilik ve portföy...
Projenin amacı finansal istikrarın takibi ve gerektiğinde önlemlerin alınabilmesi için gerekli olan...
Akıllı binalarda kullanıcı davranışlarının ve buna bağlı olarak memnuniyetinin bina enerji...

Pages