ÖzÜ, sürdürülebilirlik konusunda hem üniversitenin bilgi birikimini arttırmak hem de bilgi yayılımını sağlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinliklerden bir tanesi “Sürdürülebilirlik Konuşmaları” seminer serisidir. Çok boyutlu bir konu olan sürdürülebilirliğin, farklı disiplinlerden konunun uzmanı konuşmacılar ile ele alındığı seminer serisi ayrıca katılımcı ve interaktif tartışmalarla da etkisini arttırmaktadır. Geçmişte düzenlenen ve gelecekte düzenlenecek etkinliklere buradan ulaşabilir, gelecekteki seminerlerden haberdar olmak için iletişim listemize kayıt olabilirsiniz.

Geçmiş Etkinlikler

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 10 - İnsani Gelişmişlik ve Yetenek Yaklaşımı: Türkiye'de Eşitsizlikler

16 Nisan 2019, ÖzÜ - X,  14:00 - 15:00

Sürdürülebilirlik Konuşmaları seminer serisi, Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu tarafından, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi.  Serinin onuncu konuşmasının konuğu Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı üniversitenin Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci.  Prof Uyan Semerci, İngilizce olarak gerçekleştirdiği konuşmasında insani gelişmişlik kavramı üzerinde durup, Türkiye'yi bu kavram çerçevesinde değerlendirdi. Bu değerlendirmesinde kırılgan gruplar üzerinde (örneğin çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği bağlamında çocuklar) bilgilerini paylaşıldı.

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 9 - Çiftlikten Sofralara Sürdürülebilirlik - SÜTAŞ

15 Mart 2019, ÖzÜ - X, 12:30 - 13:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın dokuzuncusundaki konuğumuz Sütaş oldu. Sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmaları olan firmanın Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Sayın Fatma Can Sağlık iklim değişikliği ve bunun taım sektörü üzerindeki etkisine değinerek sürdürülebilirliğin önemini vurguladı. Daha sonra Sütaş'ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve faaliyetlerini anlatan Sn Sağlık, Sütaş’ın uyguladığı Çiftikten Sofralara entegre iş modelinin aynı zamanda, sütçülükte döngüselliğe ve biyoekonomiye geçişe nasıl olanak tanıdığını anlattı.

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 7 - Dünya’da ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyaset

6 Mart 2019, ÖzÜ - X,  11:00 - 12:00

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın yedincisi Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri özelinde Gülseren Onanç’ın "Dünya’da ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyaset" konulu konuşması ile gerçekleştiriliyor.

Gülseren Onanç, konuşmasında Dünya'da ve Türkiye’de kadına yönelik eşitsizlik ve adaletsizliklerden bahsedip siyasete katılımda kadının önündeki engellerin neler olduğuna değindi. Akabinde dünyada yükselen kadın dalgasının neden önemli olduğunu anlatarak bireylere düşen sorumlulukların altını çizdi.  

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 8 - Çevre Sorunları, Temiz Enerji ve İş Dünyasının Rolü

2 Nisan 2019, ÖzÜ - X, 09:30 - 10:30

Sürdürülebilirlik Konuşmaları seminer serisi, Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu tarafından, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi.  Serinin sekizincisinin konuğu Ernst & Young, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörü, Richard Betts. Sayın Betts konuşmasında güncel çevre sorunları hakkında bilgi verip bu sorunların çözümü için alternatif enerjinin kullanımı konusuna odaklandı. Daha sonra da alternatif enerji hususunda iş dünyasının yapabileceklerini anlattı. 

Özyeğin Üniversitesi – TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu İlk Çalışmasının Bulgularını Paylaştı

14 Aralık 2018 - 09:30 - 12:30

10. yılını kutlayan Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD’ın ortak girişimi olan Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nun (SKF) ilk bilimsel araştırması olan “Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması: Kimya, Petrol ve Kauçuk/Plastik Sektörleri” Toplantısı, 14 Aralık 2018 tarihinde 09.30 - 12.00 saatleri arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu’nda (Taksim) gerçekleştirildi. 

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 6 - Çevre ve İnsan: Sunum ve Fotoğraf Sergisi

20 Şubat 2019, Forum Alanı
Sunum: 13:00 - 14:00
Fotoğraf Sergisi Açılışı: 14:15

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın altıncısı mezunlarımızdan Utku Kuran'ın Tanzanya'daki çevre sorunları ile ilgili sunumu ve fotoğraf sergisi ile gerçekleştirildi.  Fotoğraf sergisi 6 Mart 2019 tarihine kadar gezilebilecek şekilde düzenlendi.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 4 - Dünya Toprak Günü Etkinliği - Toprak ve Gıda

5 Aralık 2018 - 13:40 - 14:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın dördüncüsü Dünya Toprak Günü’nde “Toprak ve Gıda” başlığı ile düzenlendi.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 5 - Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği

19 Aralık 2018 - 09:30 - 12:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın beşincisinin konusu çevre kirliliği ve iklim değişikliğiydi.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 2 - Alternatif Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma

31 Ekim 2018 - 13:40 - 14:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları Alternatif Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli ile devam etti.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 3 - Türkiye’deki İşletmelerde ve TOFAŞ’ta Sürdürülebilirlik

14 Kasım 2018 - 13:40 - 14:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleriçerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın üçüncüsünün konusu “Türkiye'de İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve TOFAŞ Örneği” oldu.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 1 - Mavi Gezegen mi Plastik Gezegen mi?

25 Ekim 2018 - 13:40 - 14:30

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alan ve sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirerek ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları düzenliyor.  Serinin ilk konuğu Deniz Temiz TÜRMEPA Derneği Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Şeyda Dağdeviren Hill oldu.

Detaylı Bilgi

Küresel Hedeflere Erişmede Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyasının Rolleri ve İşbirliği Semineri

17 Mayıs 2018

TÜSİAD – ÖzÜ Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nun düzenlediği Sürdürülebilirlik Seminer Serisi, TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma, Girişimcilik ve Yatırım Ortamı’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çele ile devam ediyor. Melda Çele 17 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:45'de ÖzÜ-X Binası, B27 Tasarım Alanı’nda “Küresel Hedeflere Erişmede Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyasının Rolleri ve İşbirliği” konusunda yaptığı konuşma ile tüm öğrencilerimizi bilgilendirmiştir.   Sunumun ardından öğrencilerimizin sorduğu soruları yanıtlayan Sayın Çele’nin sunumu, öğrencilerimizle keyifli bir sohbetin ardından sona ermiştir.

Tasarım Alanı’nda İklim Değişikliği ile Mücadele Politikalarının Ekonomisi Semineri

8 Mayıs 2018

Doç. Dr. Voyvoda 8 Mayıs 2018 Salı günü saat 14:00'te ÖzÜ-X Binası, B27 Tasarım Alanı’nda İklim Değişikliği ile Mücadele Politikalarının Ekonomisi konusunda çok aydınlatıcı bir konuşma yapmıştır. Doç. Dr. Voyvoda konuşmasında Paris Anlaşması’nı izleyen dönemde, Türkiye’nin de giderek ekonominin karbon yoğunluğunu azaltma yönündeki küresel eğilime katılması gerekliliğinden yola çıkarak, Türkiye’de İklim Dostu Kalkınma için bir makroekonomik değerlendirme yapmış ve şu sorulara yanıt aramıştır:

  • 2oC hedefi kapsamında Türkiye’nin sorumlulukları nelerdir? Emisyon azaltım hedefi nedir? Ne olabilir?
  • Bu azaltım hedefini gerçekleştirebilmek için izlenecek politikalar paketinin unsurları neler olmalıdır?
  • Bu politikaların ekonomik etkileri orta – uzun dönemde neler olacaktır?

Okyanuslardaki Plastik Kirliliği Semineri

22 Mart 2018

Sürdürülebilirlik Seminer Serisi, Okyanuslardaki plastik kirliliğine dikkat çeken isimlerin başında gelen ve çevre sorunları üzerine çığır açıcı projeleri ile bilinen Douglas Woodring ile Dünya Su Günü’nde başladı. Douglas Woodring konuşmasında çarpıcı örneklerle okyanuslardaki plastik kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.  Daha sonra bu kirliliğin kaynaklarını ortaya koyup, kendisinin ve başkanı olduğu Ocean Recovery Alliance’ın bu soruna çözüm için neler yaptığından ve herkesin bu sürece nasıl katkıda bulunabileceğini anlattı.  Seminer çok verimli bir soru cevap bölümü ile sona erdi.