ÖzÜ COVID-19 Forecasting and Solution Development Team, COVID-19 pandemisi için kurulmuş olup, ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu bünyesinde çalışmaları, iletişimi ve yayılımı 'akademik özgürlükler' ve 'gönüllülük' esasında koordine eden, doğrudan rektöre bağlı bir oluşumdur.

Üniversitemizin “topluma faydalı çalışmalar yapma” misyonu çerçevesinde şekillenen, COVID-19 salgınıyla alakalı, toplumu ve üniversitemizi ilgilendiren problemlere strateji odaklı, hızlı ve güdümlü araştırma yapan ve bunu toplum ve karar vericilerle paylaşan çalışma grubudur.

Akademik Yöntem:

 • COVID-19 ile ilgili multi-, inter- ve transdisipliner çalışmalar yürütmek,
 • Tavsiye niteliğinde araştırma yaparak sonuçlarını paylaşmak,
 • İlk etapta “white paper” olarak yayınlayarak acil ihtiyaca yanıt vermek, 
 • Uzun vadede bu çalışmaları standart hakemli süreçlerle yaymak.

2020-2021 Akademik Yıl Planları

Paylaşılan Yayınlar

Türkiye’de COVID-19 salgını normalleşme süreci ve dalgalanmalar,
Özgür Ertunç, M. Pınar Mengüç, Reyhan Diz Küçükkaya, 30 Mayıs, Sarkaç. 
https://sarkac.org/2020/05/turkiyede-covid-19-salgini-normallesme-sureci-ve-dalgalanmalar/

Türkiye’de "yeni normal" kalıcı olabilir mi?,
Röportaj, Deutsche Welle, (Sarkaç makalesi ile ilgili röportaj), 06.06.2020.
https://www.dw.com/tr/türkiyede-yeni-normal-kalıcı-olabilir-mi/a-53699296

Salgının Şimdigörü ve Öngörü Simülasyonları.
Özgür Ertunç, M. Pınar Mengüç, Reyhan Diz Küçükkaya, BUIM Talks 11 Haziran 2020,
Covid-19 Salgınında Normalleşme mi İkinci Dalga mı? 
https://www.youtube.com/watch?v=4yALMk5ZegY

Türkiye’de COVID-19, Normalleşme Süreci ve Dalgalanmalar
Özgür Ertunç, M. Pınar Mengüç, Reyhan Diz Küçükkaya Model Detayları, 
Bilim Akademisi COVID-19 Modelleme Çalıştayı 22 Haziran 2020, 
https://bilimakademisi.org/covid-19-modelleme-calistayi/

ÖzÜ'ye Hazırlanan Raporlar

 • COVID-19 Pandemisinin Türkiye Özelinde Gelişiminin Sezgisel Yöntemlerle Simulasyonu Yöneticilere ve Topluma Öneriler, Özyeğin Üniversitesi Raporu, İstanbul 29 Nisan 2020
 • Karmaşık Kavramlar Çalışmaları: COVID-19 Pandemisi özelinde Bilimsel Düşünceler ve Stratejiler, (w/Selenga Gürmen) Özyeğin Üniversitesi Raporu, İstanbul, 22 Mayıs 2020
 • Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini I: Model Tanıtımı, 03 Temmuz 2020
 • Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini II: Sınıfta ders senaryoları, 03 Temmuz 2020
 • Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini III: Yurtta Banyo ve Tuvalet Kullanımı Durum Karşılaştırması ve Tüm Banyoların Analizi , 08 Temmuz 2020
 • Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini IV: AB1 Sınıf ve Laboratuvarları, 09 Temmuz 2020
 • Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini V: Yurt Odaları Uyku ve Ortak Alan Kullanım Analizi, 13 Temmuz 2020
 • Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini VI: Tüm Okulun Sınıf ve Laboratuvarları, 13 Temmuz 2020

ÖzÜ COVID-19 Öngörü ve Çözüm Geliştirme Takımı

Bu konuda birlikte çalışma yapan gönüllü araştırmacılarımız şunlardır:
Koordinatörler: Dr. Özgür Ertunç, Prof. Dr. Pınar Mengüç
Araştırmacılar: Dr. Özgür Ertunç, Prof. Dr. M. Pınar Mengüç