ÖzÜ COVID-19 Forecasting and Solution Development Team, COVID-19 pandemisi için kurulmuş olup, ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu bünyesinde çalışmaları, iletişimi ve yayılımı 'akademik özgürlükler' ve 'gönüllülük' esasında koordine eden, doğrudan rektöre bağlı bir oluşumdur.
Üniversitemizin “topluma faydalı çalışmalar yapma” misyonu çerçevesinde şekillenen, COVID-19 salgınıyla alakalı, toplumu ve üniversitemizi ilgilendiren problemlere strateji odaklı, hızlı ve güdümlü araştırma yapan ve bunu toplum ve karar vericilerle paylaşan çalışma grubudur.

Akademik Yöntem:

  • COVID-19 ile ilgili multi-, inter- ve transdisipliner çalışmalar yürütmek,
  • Tavsiye niteliğinde araştırma yaparak sonuçlarını paylaşmak,
  • İlk etapta “white paper” olarak yayınlayarak acil ihtiyaca yanıt vermek, 
  • Uzun vadede bu çalışmaları standart hakemli süreçlerle yaymak.

 

2020-21 Akademik Yıl Planları

Genel Çalışmalar

COVID-19 Pandemisinin Türkiye Özelinde Gelişiminin Sezgisel Yöntemlerle Simulasyonu Yöneticilere ve Topluma Öneriler, Özyeğin Üniversitesi Raporu, İstanbul 29 Nisan 2020

Karmaşık Kavramlar Çalışmaları: COVID-19 Pandemisi özelinde Bilimsel Düşünceler ve Stratejiler, (w/Selenga Gürmen) Özyeğin Üniversitesi Raporu, İstanbul, 22 Mayıs 2020

Türkiye’de COVID-19 salgını normalleşme süreci ve dalgalanmalar, (w/Reyhan Diz Küçükkaya), sarkaç.org, 30 Mayıs 2020

Salgının Şimdigörü ve Öngörü Simülasyonları, (w/Reyhan Diz Küçükkaya), BUIM Talks 11 Haziran 2020,Covid-19 Salgınında Normalleşme mi İkinci Dalga mı? 

Türkiye’de COVID-19, Normalleşme Süreci ve Dalgalanmalar, (w/Reyhan Diz Küçükkaya) Model Detayları,  Bilim Akademisi COVID-19 Modelleme Çalıştayı  22 Haziran 2020

ÖzÜ’ye Özel Hazırlanan Raporlar

Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini I: Model Tanıtımı, 03.07.2020

Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini II: Sınıfta ders senaryoları, 03.07.2020

Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini III: Yurtta Banyo ve Tuvalet Kullanımı Durum Karşılaştırması ve Tüm Banyoların Analizi , 08.07.2020

Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini IV: AB1 Sınıf ve Laboratuvarları, 09.07.2020

Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini V: Yurt Odaları Uyku ve Ortak Alan Kullanım Analizi, 13.07.2020

Kapalı Havalandırmalı Odada Hava Yolu ile Bulaş Tahmini VI: Tüm Okulun Sınıf ve Laboratuvarları, 13.07.2020

 

ÖzÜ COVID-19 Forecasting & Solution Development Team

Dr. Özgür Ertunç

Prof. Dr. Pınar Mengüç