Çalışmanın Yürütücüsü
Mustafa Pınar Mengüç
Bölüm:
Makina Mühendisliği
Araştırma Alanları:
Radyasyon ısı transferi, Nano ölçekli ulaşım olgusu, uygulamalı optik enerji koruma ve binalarda yenilikler
Proje Başlangıç Yılı:
2015
Proje Bitiş Yılı:
2018
Telefon:
0(216) 564 93 27
Çalışma Hakkında:
TRIBE projesi, Bilişim Teknolojileri yardımıyla içlerinde 1300 düzenli kullanıcı (çalışanlar, kiracılar vb.) ve yaklaşık 12000 anlık kullanıcı (ziyaretçi) bulunan 5 pilot binadan toplanan gerçek zamanlı veriler ile ilişkilendirilmiş sosyal bir oyun oynayarak, vatandaşların kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik davranışlarını değiştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, pilot binalardaki mevcut enerji tüketiminin %24,8'ine denk gelecek bir enerji tasarrufu elde etmeyi hedeflemektedir. TRIBE projesi kapsamında yürütülecek olan bu ciddi oyun ile proje sonuna kadar gerek hedeflenen pilot binalardaki kullanıcılar gerekse onların sosyal çevreleri aracılığıyla 75.000'i aşkın kullanıcıya erişilmesi planlanmaktadır. Enerji tasarrufuna yönelik bütün gerekli bilgilerin toplanmasını sağlayacak bu oyuna ek olarak, TRIBE projesinde ele alınan pilot vakalar sonucu ortaya çıkacak gelişmeler ve analizlerin sonucunda, kamu binalarının sahipleri ve kiracılarına, TRIBE paketi olarak adlandırılan çok geniş kapsamlı çözüm önerileri ve araçlar da sunulacaktır. Projenin amacı, kamu binalarının kullanıcılarında davranış değişikliğini yaygınlaştırmak ve kamu binalarının sahipleri ve yöneticileri arasında enerji verimliliği için bilişim teknolojilerinin daha yaygın olarak kullanılmasını desteklemektir. Nihai TRIBE paketi şunları içerecektir: (1) ön enerji denetimi ve teşhisi, (2) kullanıcıların kendi gerçek binalarının görseli ile uyumlu sanal bir pilot bina oluşturulması, (3) enerji verimliliği uygulama planı için uyarlanmış bilişim teknolojileri, (4) mevcut araçları temiz online çözümler ile birleştiren bir fonlama planı, ve (5) belirli davranış değişiklikleri yaratmada karşılaşılan güçlüklere yönelik olarak hazırlanmış, kullanıcılarına katılımını teşvik eden bir kampanya.
Project Finding:
TRIBE projesinin temel çıktıları, pilot binalara yerleştirilen sensor ağları ve enerji simülasyonlarından gelen veriler kullanılarak geliştirilecek bir mobil oyun ile bu süreçte oluşturulacak birikimin kamuoyuna ulaşmasını sağlayacak deneyim paketidir. Mobil oyunu oynayan vatandaşların, özellikle kamusal binalardaki enerji kullanımlarına yönelik davranış gelişimi sergilemesi hedeflenmektedir.