Çalışmanın Yürütücüsü
Güliz Özorhon, İlker Fatih Özorhon
Bölüm:
Mimarlık Bölümü
Araştırma Alanları:
Mimari Tasarım, Konut Tasarımı, Sürdürülebilir Mimarlık, Geleneksel Mimarlık(tan Öğrenmek), Mimarlık Eğitimi
Proje Başlangıç Yılı:
2015
Proje Bitiş Yılı:
2015
Telefon:
0 216 564 91 77
Çalışma Hakkında:
Mimari proje yarışmaları mimarların yanı sıra makine, inşaat ve tesisat mühendislerinin, peyzaj mimarlarının da yer aldığı disiplinlerarası bir çalışma pratiğidir ve bu hali ile “sürdürülebilir tasarım” konusunun her adımda yer alması gereken bir süreç tarif eder. Çalışmanın temel sorusu sürdürülebilir tasarım konusuna, teoriden pratiğe geçişin bir yolu olarak da tanımlanabilecek proje yarışmalarında ne kadar ve nasıl yer verildiğidir. Bu amaçla, öncelikle proje yarışması pratiği anlaşılmaya çalışılmış ve sonrasında seçilen mesleki mimari proje yarışmaları ve öğrenci yarışmaları üzerinde yapılan analizlerle bu soruya cevap aranmıştır.
Project Finding:
Çalışma kapsamında incelenen örnekler göstermiştir ki, yarışmalarda son yıllarda çevresel sürdürülebilirlik konusu daha büyük bir alan kaplamaya başlamıştır. Benzer biçimde mesleki üretim ortamının modeli de denilebilecek öğrenci yarışmalarında sürdürülebilirlik konusuna çokça yer verilmektedir. Ayrıca öğrenci yarışmalarında disiplinlerarası çalışmalar teşvik edilmekte, bu da ilerleyen yıllardaki üretim ortamlarının potansiyelini arttırmaktadır. Sürdürülebilirlik konusunun yarışmalarda daha etkin bir biçimde ele alınması konu üzerinde teorinin yanı sıra uygulamaya dönük yeni fikirlerin gelişebilmesine ve bu fikirlerin yaygın bir biçimde tartışılmasına olanak sağlaması açısından da önemlidir.