Çalışmanın Yürütücüsü
Işıl Yavuz
Bölüm:
İşletme
Araştırma Alanları:
Uluslararası Girişimcilik, Göçmen ve kadın girişimciler, Girişim finansmanı, Yeni girişimlerde inovasyon ve performans
Proje Başlangıç Yılı:
2016
Proje Bitiş Yılı:
2018
Telefon:
02165649437
Çalışma Hakkında:
Bu proje sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için girişimciliğin önemini vurgulamakta ve özellikle girişimcilerin eğitiminin ve sosyal kapitale ulaşımının ihracatı arttırmadaki önemine vurgu yapmaktadır. Girişimciliği ve ihracatı desteklemek isteyen politika yapıcılarına öneriler sunmaktadır.
Project Finding:
Bu proje 61 ülkeden 21,739 girişimci üzerine istatistiksel veri analizini kapsamaktadır. Projenin ön veri analiz kısmı tamamlanmış olup, proje yazım aşamasındadır.