Çalışmanın Yürütücüsü
Doç.Dr. Özgür Göçer, Doç.Dr. Ying Hua
Bölüm:
Mimarlık
Araştırma Alanları:
Kullanım sonrası değerlendirme, Enerji etkin tasarım, Binalarda enerji performansı
Proje Başlangıç Yılı:
2012
Proje Bitiş Yılı:
2013
Telefon:
0533 749 1827
Çalışma Hakkında:
Akıllı binalarda kullanıcı davranışlarının ve buna bağlı olarak memnuniyetinin bina enerji tüketimine etkilerinin araştırıldığı projede yerinde gözlem, anket ve iç mekan konfor koşullarına ilişkin ölçmeler yapılmıştır.
Project Finding:
Proje sonucunda kullanıcı davranışları ile bina enerji tüketimi arasında doğrudan bir ilişki olduğu saptanmış, ayrıca akıllı binalarda kullanıcının iç ortam koşullarını kontrol edebilme becerisinin kullanıcı memnuniyetini etkilediği görülmüştür.