Çalışmanın Yürütücüsü
Erkan Yönder
Bölüm:
Finans
Araştırma Alanları:
Gayrimenkul finansmanı (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Ticari Gayrimenkul) Kurumsal finans Davranışsal finans Yeşil binalar ve kurumsal sürdürebilirlik
Proje Başlangıç Yılı:
2014
Proje Bitiş Yılı:
2017
Telefon:
0 (216) 564 95 15
Çalışma Hakkında:
Temiz enerji kullanımını, sürdürülebilir şehir ve çevreyi desteklemek için gayrimenkulün çevreye negatif etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulan yeşil bina sertifikalarına sahip bina yatırımlarının karlılığının gösterilerek gayrimenkul şirketlerinin bu tip yatırımlara yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Projenin amacı ABD'de sürdürülebilirlik ölçütü olan yeşil bina sertifikasına sahip binalara gayrimenkul şirketlerinin daha fazla yatırım yapmasının şirket performansına etkisinin araştırılmasıdır.
Project Finding:
Proje bulgularına göre gayrimenkul portföyünde yeşil bina bulundurma oranı yükseldikçe şirket bonolarında borçlanma maliyetinin azaldığı bulunmuştur. Ayrıca yeşil bina sertifikası bulunan bir gayrimenkul mortgage'a teminat olarak gösterilirse mortgage faizinin azaldığı gösterilmiştir.